Chuyên Viên Thiết Kế Giao Thông/ Hạ tầng Kỹ Thuật

Hồ Chí Minh

04/10/2021

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên Viên Vận Hành & Bảo Trì

Gia Lai

30/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Trợ lý Kiểm soát Tuân thủ QĐ Hành chính (Làm việc tại Gia Lai)

Gia Lai

26/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Trưởng Phòng Kế Hoạch (Làm Việc Tại Gia Lai)

Gia Lai

24/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trợ Lý Kế Hoạch (Làm Việc Tại Gia Lai)

Gia Lai

24/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên viên Pháp lý Kinh doanh

Gia Lai

24/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Truyền thông Marketing | VPĐH (TP. HCM)

Hồ Chí Minh

22/05/2023

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Phó Giám Đốc Marketing - VP Miền Nam (HCM)

Hồ Chí Minh

22/05/2023

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trưởng Phòng Văn Hóa (Làm Việc Tại Gia Lai)

Gia Lai

19/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Nhân Sự Quản Lý Lao Động

Gia Lai

19/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên Viên Nghiệp Vụ Mua Hàng Vật Tư Chăn Nuôi

Gia Lai

19/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Phó Giám Đốc Marketing Miền Bắc ( Văn phòng Miền Bắc )

Hà Nội

18/05/2023

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Ứng Dụng Công Nghệ Sinh Học (Làm Việc Tại Gia Lai)

Gia Lai

18/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên viên Tuyển dụng (Làm Việc Tại Gia Lai)

Gia Lai

16/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Thiết Kế Đa Phương Tiện/Media MKT

Gia Lai

15/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trợ Lý KPI (Làm Việc Tại Gia Lai)

Gia Lai

13/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trợ Lý Marketing Truyền Thông (Làm Việc Tại Gia Lai)

Gia Lai

06/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Vận Hành Hệ Thống Xử Lý Thải (Làm Việc Tại Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định)

Bình Định

05/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Trưởng phòng Kinh doanh xe, Dịch vụ & Phụ tùng Tải, Bus - THACO AUTO Lào Cai

Lào Cai ,  Lai Châu

05/05/2023

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trưởng Phòng Tuyển Dụng (Làm Việc Tại Gia Lai)

Gia Lai

05/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc