Trưởng Phòng Cơ Khí Kỹ Thuật (Làm Việc Tại Campuchia)

Campuchia

30/01/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Giám đốc Khối Cao su

Gia Lai

30/01/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Tuyển dụng

Gia Lai

30/01/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trưởng phòng Pháp lý Nội bộ - Doanh nghiệp

Gia Lai

30/01/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Quản lý dự án

Gia Lai

30/01/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trưởng Phòng Tuyển Dụng (Làm Việc Tại Gia Lai)

Gia Lai

27/01/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Giám Đốc Marketing

Gia Lai

14/01/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Giám đốc Chiến lược - Kế hoạch và Quản trị hệ thống

Gia Lai

14/01/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trợ lý Nội dung Truyền thông

Gia Lai

14/01/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Pháp lý Kinh doanh

Gia Lai

14/01/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Pháp lý đầu tư

Gia Lai

14/01/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Giám đốc Tài chính

Gia Lai

14/01/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trợ lý Tài chính (Làm việc tại Gia Lai)

Gia Lai

14/01/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 3 người

lưu việc
Chuyên Viên Kỹ Thuật Sau Thu Hoạch (Làm Việc Tại Gia Lai)

Gia Lai

12/01/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên viên Kế toán Công nợ | VPTQ (VP HCM)

Hồ Chí Minh

09/01/2023

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Kế toán Giá thành | VPTQ (VP HCM)

Hồ Chí Minh

09/01/2023

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Giám sát MEP (VP HCM)

Hồ Chí Minh

07/01/2023

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Pháp lý Kinh doanh (VP HCM)

Hồ Chí Minh

07/01/2023

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên Viên Vận Hành Hệ Thống Xử Lý Thải (Làm Việc Tại Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định)

Bình Định

05/01/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc