Giám Đốc Nhân Sự

Gia Lai

04/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Giám đốc Chiến lược - Kế hoạch và Quản trị hệ thống

Gia Lai

04/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trợ lý Tài chính (Làm việc tại Gia Lai)

Gia Lai

04/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 3 người

lưu việc
Phó phòng Pháp lý

Hà Nội

01/05/2023

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ

Quảng Nam

24/04/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Chuyên Viên Giải Pháp Internet Vạn Vật (IoT)

Quảng Nam

24/04/2023

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Trợ Lý Pháp Lý Kinh Doanh

Quảng Nam

24/04/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Chuyên viên Quản lý hồ sơ Pháp lý

Hồ Chí Minh

20/04/2023

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Quản trị Hệ thống thông tin Kế toán

Hồ Chí Minh

17/04/2023

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trợ lý Kế toán Tư vấn chính sách nội bộ

Hồ Chí Minh

17/04/2023

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Website & Ứng dụng Mobile | VPĐH (TP. HCM)

Hồ Chí Minh

11/04/2023

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Talent Acquisition Specialist | HCMC

Hồ Chí Minh

11/04/2023

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
HRBP - Đối tác Nhân sự

Hồ Chí Minh

06/04/2023

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Thiết Kế Kết Cấu Thép & Cơ Điện

Quảng Nam

31/03/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 10 người

lưu việc
Chuyên Viên Kinh Doanh

Quảng Nam

31/03/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Chuyên Viên Sản Phẩm Xe Bus

Quảng Nam

31/03/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Chuyên Viên Sản Phẩm Xe Tải

Quảng Nam

31/03/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Chuyên Viên Sản Phẩm Xe Du Lịch

Quảng Nam

31/03/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Chuyên Viên Kỹ Thuật Sản Xuất

Quảng Nam

31/03/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Chuyên Viên Nghiên Cứu & Phát Triển (R&D)

Quảng Nam

31/03/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 200 người

lưu việc