Chuyên Viên Nghiệp Vụ Bảo Hành Xe KIA - Văn Phòng Điều Hành

Hồ Chí Minh

06/05/2021

LĨNH VỰC Ô TÔ Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên kế Toán Công Trình

Lào ,  Campuchia

29/04/2021

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Chuyên Viên Kinh Tế Xây Dựng

Lào ,  Campuchia

29/04/2021

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 10 người

lưu việc
Phó Phòng Giải Phóng Mặt Bằng

Quảng Nam

29/04/2021

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên Viên Quản Lý Thi Công Xây Dựng

Campuchia ,  Lào

29/04/2021

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 50 người

lưu việc
Chuyên Viên Thiết Kế MEP (Mechanical Electrical Plumbing)

Campuchia ,  Lào

29/04/2021

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 30 người

lưu việc
Chuyên Viên Thiết Kế Kết Cấu Thép

Campuchia ,  Lào

29/04/2021

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 40 người

lưu việc
Trợ Lý Bán Hàng Dịch Vụ Xe Du Lịch

Hồ Chí Minh

26/04/2021

LĨNH VỰC Ô TÔ Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trợ Lý Kỹ Thuật Sửa Chữa Đồng Sơn – Miền Nam

Hồ Chí Minh

26/04/2021

LĨNH VỰC Ô TÔ Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trợ Lý Kỹ Thuật Sửa Chữa Máy Gầm Điện

Hồ Chí Minh

26/04/2021

LĨNH VỰC Ô TÔ Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trợ Lý Tiêu Chuẩn Hoat Động Xưởng Xe Du Lịch

Hồ Chí Minh

22/04/2021

LĨNH VỰC Ô TÔ Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Kế toán Hợp nhất

Hồ Chí Minh

20/04/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trưởng Phòng Nhân Sự (Làm Việc Tại Gia Lai/ Lào/ Campuchia)

Lào ,  Gia Lai ,  Campuchia

17/04/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 3 người

lưu việc
Trợ Lý Thiết Kế & Digital Marketing Dịch Vụ Phụ Tùng

Hồ Chí Minh

12/04/2021

LĨNH VỰC Ô TÔ Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Hành chính - Môi trường (Chi nhánh Dĩ An)

Bình Dương ,  Hồ Chí Minh

09/04/2021

LĨNH VỰC Ô TÔ Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Tư Vấn Dịch Vụ - Chi Nhánh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

09/04/2021

LĨNH VỰC Ô TÔ Số lượng tuyển: 3 người

lưu việc
Kỹ Thuật Viên Máy Gầm Điện - CN Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

09/04/2021

LĨNH VỰC Ô TÔ Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Kế Toán Trưởng (Làm việc tại Đăk Lăk)

Đắk Lắk

08/04/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Phó Phòng Kế Toán Nghiệp Vụ - Hợp Nhất

Hồ Chí Minh

06/04/2021

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Kế Toán Quản trị

Hồ Chí Minh

05/04/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 3 người

lưu việc