Nhân Viên Bán Hàng Xe Du Lịch - Chi Nhánh Bắc Ninh

Bắc Ninh

09/09/2021

LĨNH VỰC Ô TÔ Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Chuyên Viên Kỹ Thuật Sản Xuất

THACO Chu Lai

06/09/2021

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 50 người

lưu việc
Chuyên Viên Đăng Kiểm

THACO Chu Lai

06/09/2021

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 4 người

lưu việc
Trưởng Nhóm Kế Hoạch

Hồ Chí Minh

04/09/2021

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Thiết Kế Kiến Trúc

Hồ Chí Minh

04/09/2021

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Trợ Lý Nhân Sự - Văn Phòng Điều Hành

Hồ Chí Minh

18/08/2021

LĨNH VỰC Ô TÔ Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trợ Lý Tuyển Dụng - Văn Phòng Điều Hành

Hồ Chí Minh

18/08/2021

LĨNH VỰC Ô TÔ Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trợ Lý Kinh Doanh Bò Sinh Sản

Gia Lai

10/08/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng Trái Cây Tươi

Gia Lai ,  Hồ Chí Minh

06/08/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên Viên Nhân Sự (Làm Việc Tại Campuchia)

Campuchia

06/08/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Nông Nghiệp (Làm Việc Tại Campuchia)

Campuchia

06/08/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 50 người

lưu việc
Trưởng Phòng Pháp Lý Dự Án

Hà Nội ,  Hồ Chí Minh

25/06/2021

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Trợ Lý Tài Chính

Hồ Chí Minh

21/05/2021

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Dự Toán Xây Dựng Công Trình Nhà Xưởng, Nhà Máy

Hồ Chí Minh ,  Đắk Lắk ,  Campuchia

31/12/2019

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc