Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Nông Nghiệp (Làm Việc Tại Campuchia)

Campuchia

16/03/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 50 người

lưu việc
Chuyên Viên Nguồn Vốn - Dòng Tiền

Hồ Chí Minh

25/02/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Xây Dựng

Lào ,  Myanmar ,  Campuchia

22/02/2021

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Số lượng tuyển: 3 người

lưu việc
Chuyên Viên Nhân Sự (Làm Việc Tại Campuchia)

Campuchia

01/01/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Kỹ Sư Bảo Trì Cơ Khí/ Cơ Điện

Campuchia

01/01/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 10 người

lưu việc