Giám Đốc CNTT (2 Vị Trí Cho 2 Lĩnh Vực Ôtô và Đầu Tư Xây Dựng)

Tp. HCM

02/01/2020

THACO GROUP (HOLDINGS) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Phó Giám Đốc Ứng Dụng & Phát Triển Phần Mềm

Tp. HCM

02/01/2020

THACO GROUP (HOLDINGS) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trợ Lý Pháp Lý Kinh Doanh

Quảng Nam

20/11/2019

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên Viên Kế Hoạch Bán Hàng

Tp. HCM

15/01/2020

LĨNH VỰC Ô TÔ Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Trợ Lý Marketing

Tp. HCM

15/01/2020

LĨNH VỰC Ô TÔ Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên Viên Thiết Kế 2D & 3D

Tp. HCM

15/01/2020

LĨNH VỰC Ô TÔ Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên Viên Kế Toán Quản Trị

Tp. HCM

15/01/2020

LĨNH VỰC Ô TÔ Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên Viên Pháp Lý (Làm Việc Tại Campuchia)

Campuchia

13/01/2020

LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
CHUYÊN VIÊN TÍN DỤNG

Tp. HCM

02/01/2020

THACO GROUP (HOLDINGS) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trợ lý Kế hoạch Hành chính

Tp. HCM

02/01/2020

THACO GROUP (HOLDINGS) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Kế Toán Nghiệp Vụ (Nợ Vay, Tài Sản, XDCB)

Tp. HCM

02/01/2020

THACO GROUP (HOLDINGS) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ (Senior Internal Auditor)

Tp. HCM

02/01/2020

THACO GROUP (HOLDINGS) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Thanh Quyết Toán GT - HTKT

Tp. HCM

31/12/2019

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Thư Ký Dự Án

Quảng Nam

31/12/2019

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Chuyên Viên Kinh Doanh Hạ Tầng Khu Công Nghiệp

Quảng Nam

31/12/2019

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Số lượng tuyển: 10 người

lưu việc
Chuyên Viên Kinh Tế Xây Dựng

Quảng Nam

31/12/2019

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Chuyên Viên Quản Lý Thi Công

Quảng Nam

31/12/2019

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Chuyên Viên Kế Toán Dự Án

Tp. HCM

31/12/2019

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Chuyên Viên Kế Hoạch

Campuchia

31/12/2019

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Số lượng tuyển: 3 người

lưu việc
Chuyên Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Anh

THACO Chu Lai

31/12/2019

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Số lượng tuyển: 3 người

lưu việc