Chuyên Viên Kỹ Thuật Media

THACO Chu Lai

22/07/2021

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 3 người

lưu việc
Trưởng phòng Tuyển dụng

Hồ Chí Minh

22/07/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Đăng Kiểm

THACO Chu Lai

22/07/2021

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 4 người

lưu việc
Chuyên Viên Kỹ Thuật Sản Xuất

THACO Chu Lai

22/07/2021

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 50 người

lưu việc
Kế Toán Trưởng THACO GROUP

Hồ Chí Minh

16/07/2021

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Kế Toán Trưởng (Làm việc tại Đăk Lăk)

Đắk Lắk

12/07/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Nhân Sự (Làm Việc Tại Lào)

Lào

08/07/2021

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Trợ lý Marketing (Chi nhánh Đắk Lắk)

Đắk Lắk

06/07/2021

LĨNH VỰC Ô TÔ Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trợ lý Kế hoạch (Chi nhánh Đắk Lắk)

Đắk Lắk

06/07/2021

LĨNH VỰC Ô TÔ Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Bán hàng xe Tải & Bus (Chi nhánh Đắk Lắk)

Đắk Lắk

06/07/2021

LĨNH VỰC Ô TÔ Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Trưởng Nhóm Kế Toán Dự Án

Hồ Chí Minh

06/07/2021

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trưởng Phòng Quản Trị Hành Chính

Hồ Chí Minh

01/07/2021

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Chiến lược - Quản trị hệ thống

Hồ Chí Minh

01/07/2021

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Phó Tổng Giám Đốc Phụ trách Nhân Sự THACO

Hồ Chí Minh

01/07/2021

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Giám Đốc Marketing Thaco Group

Hồ Chí Minh

01/07/2021

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trợ Lý Quản Lý Thương Hiệu (Assistant Brand Manager)

Hồ Chí Minh

01/07/2021

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Kiểm Toán Nội Bộ (Senior Internal Auditor)

Hồ Chí Minh

01/07/2021

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Phát Triển Dự Án

Hồ Chí Minh

30/06/2021

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Phân Tích Đầu Tư

Hồ Chí Minh

30/06/2021

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trưởng Phòng Kiểm Soát Nội Bộ

Hồ Chí Minh

29/06/2021

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc