Phó Giám đốc Kinh doanh Trái cây

Tp. HCM

11/11/2019

LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trợ Lý Pháp Lý Kinh Doanh

Quảng Nam

20/11/2019

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Trợ Lý Marketing

Tp. HCM

21/11/2019

LĨNH VỰC Ô TÔ Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Trưởng Bộ Phận Phân Tích Tài Chính

Tp. HCM

13/11/2019

THACO GROUP (HOLDINGS) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ (Làm Việc Tại Gia Lai)

Gia Lai ,  Tp. HCM

13/11/2019

THACO GROUP (HOLDINGS) Số lượng tuyển: 3 người

lưu việc
Chuyên Viên Nhân Sự (Mảng Tiền Lương)

Tp. HCM

12/11/2019

LĨNH VỰC Ô TÔ Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trưởng bộ phận Kế hoạch và Phân tích Tài chính

Tp. HCM

12/11/2019

LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Kỹ Thuật Media

Quảng Nam

20/11/2019

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
CHUYÊN VIÊN TÍN DỤNG

Tp. HCM

19/11/2019

THACO GROUP (HOLDINGS) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trợ lý Kế hoạch Hành chính

Tp. HCM

25/10/2019

THACO GROUP (HOLDINGS) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Thiết kế Nội thất

Tp. HCM

25/10/2019

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên viên Thiết kế Quy hoạch

Tp. HCM

25/10/2019

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Số lượng tuyển: 3 người

lưu việc
Trợ lý Pháp lý xây dựng

Hà Nội ,  Tp. HCM

25/10/2019

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Số lượng tuyển: 3 người

lưu việc
Chuyên viên Thiết kế Cảnh quan

Tp. HCM

25/10/2019

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Kế toán Nghiệp vụ

Tp. HCM

25/10/2019

LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 3 người

lưu việc
Trơ Lý Sản Phẩm

Tp. HCM

25/10/2019

LĨNH VỰC Ô TÔ Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Trợ Lý Kế Hoạch

Tp. HCM

25/10/2019

LĨNH VỰC Ô TÔ Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên Viên Thiết Kế 2D & 3D

Tp. HCM

25/10/2019

LĨNH VỰC Ô TÔ Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên viên Kế hoạch Xây dựng

Tp. HCM

25/10/2019

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc