Kế toán Trưởng Nhà Máy

Quảng Nam

03/06/2020

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 7 người

lưu việc
Trưởng Phòng Chuyển Đổi Số

Hồ Chí Minh

21/05/2020

THACO GROUP (HOLDINGS) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Giám Đốc CNTT (2 Vị Trí Cho 2 Lĩnh Vực Ôtô và Đầu Tư Xây Dựng)

Hồ Chí Minh

21/05/2020

THACO GROUP (HOLDINGS) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Phó Giám Đốc Ứng Dụng & Phát Triển Phần Mềm

Hồ Chí Minh

21/05/2020

THACO GROUP (HOLDINGS) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trợ Lý Kế Hoạch Kinh Doanh Logistics (Làm Việc Tại Tp HCM)

Hồ Chí Minh

19/05/2020

THACO GROUP (HOLDINGS) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Financial Specialist

Hồ Chí Minh

18/05/2020

THACO GROUP (HOLDINGS) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Investment Specialist

Hồ Chí Minh

18/05/2020

THACO GROUP (HOLDINGS) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên Viên Mua Hàng Nước Ngoài (tiếng Anh/ tiếng Trung)

Quảng Nam

16/05/2020

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Phó Giám Đốc Nhân Sự ( Phụ Trách Lĩnh Vực SX - KD)

Hồ Chí Minh

16/05/2020

THACO GROUP (HOLDINGS) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Phó Giám Đốc Tài Chính ( Phụ Trách Lĩnh Vực Sx-Kd)

Hồ Chí Minh

16/05/2020

THACO GROUP (HOLDINGS) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Phó Giám Đốc Hành Chính ( Phụ Trách Lĩnh Vực Sx-Kd)

Hồ Chí Minh

16/05/2020

THACO GROUP (HOLDINGS) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trợ Lý Nhân Sự

Gia Lai ,  Long An ,  Bình Định ,  An Giang

11/05/2020

LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 4 người

lưu việc
Kỹ sư Nông nghiệp (Trồng trọt hoặc Bảo quản sau thu hoạch)

Campuchia

04/05/2020

LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 50 người

lưu việc
Trưởng phòng Kế hoạch (Công ty Dịch vụ Đô thị)

Hồ Chí Minh

16/04/2020

THACO GROUP (HOLDINGS) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trưởng phòng Nhân sự (Công ty Dịch vụ Đô thị)

Hồ Chí Minh

16/04/2020

THACO GROUP (HOLDINGS) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trưởng phòng Kinh doanh Trái cây Nội địa

Hồ Chí Minh

28/05/2020

LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Xuất Nhập khẩu

Hồ Chí Minh

28/05/2020

LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Kinh doanh Xuất khẩu Trái cây

Hồ Chí Minh

28/05/2020

LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Kế toán Hợp nhất

Hồ Chí Minh

27/05/2020

LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Quản lý Dữ liệu Nhân sự

Hồ Chí Minh

27/05/2020

LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc