Chuyên viên khai báo hải quan

Hồ Chí Minh

11/01/2021

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Trưởng Nhóm Cho Thuê Trung Tâm Thương Mại

Hồ Chí Minh

04/01/2021

LĨNH VỰC KINH DOANH THƯƠNG MẠI Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trợ lý Dự Án Chiến Lược

Hồ Chí Minh

04/01/2021

THACO GROUP (HOLDINGS) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Phó Giám Đốc Tài Chính Kế Toán

Hồ Chí Minh

04/01/2021

THACO GROUP (HOLDINGS) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Kế Toán Sản Xuất (Làm Việc Tại Campuchia)

Campuchia

01/01/2021

LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Chuyên Viên Pháp lý Dự Án

Gia Lai

19/11/2020

LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trợ Lý Thương Hiệu

Hồ Chí Minh

19/11/2020

LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Kiểm Toán Nội Bộ (Senior Internal Auditor)

Hồ Chí Minh

04/11/2020

THACO GROUP (HOLDINGS) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Kế hoạch - CN BMW Lê Duẩn

Hà Nội

21/01/2021

LĨNH VỰC Ô TÔ Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Kế Toán Trưởng Công Ty Chăn Nuôi

An Giang

14/01/2021

LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Kế Toán Dịch Vụ Phụ Tùng - Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh

13/01/2021

LĨNH VỰC Ô TÔ Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên viên Marketing (Tải & Bus)

Hồ Chí Minh

13/01/2021

LĨNH VỰC Ô TÔ Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Trợ Lý Nhân Sự

Gia Lai

12/01/2021

LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Đặt Hàng

Hồ Chí Minh

11/01/2021

LĨNH VỰC Ô TÔ Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên viên Kế toán Kinh doanh (CN Gia Lai)

Gia Lai

07/01/2021

LĨNH VỰC Ô TÔ Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Kế Hoạch Tổng Hợp

Hồ Chí Minh

06/01/2021

LĨNH VỰC Ô TÔ Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Nhân Sự (Làm Việc Tại Campuchia)

Campuchia

01/01/2021

LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Kỹ Sư Bảo Trì Cơ Khí/ Cơ Điện

Campuchia

01/01/2021

LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 10 người

lưu việc
Nhân Viên Bán Hàng - Chi Nhánh Vĩnh Long

Trà Vinh

28/12/2020

LĨNH VỰC Ô TÔ Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Quản Lý Dự Án Điện Năng Lượng Mặt Trời

THACO Chu Lai

22/12/2020

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 4 người

lưu việc