Phó Phòng Kế Toán Nghiệp Vụ - Hợp Nhất

Hồ Chí Minh

06/04/2021

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Tài chính

Hồ Chí Minh

06/04/2021

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trưởng Phòng Kế Toán Hợp Nhất

Hồ Chí Minh

05/04/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Giám Đốc Marketing

Hồ Chí Minh

05/04/2021

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Kế Toán Quản trị

Hồ Chí Minh

05/04/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 3 người

lưu việc
Chuyên Viên Thiết kế MEP (Làm việc tại Quảng Nam)

Quảng Nam

01/04/2021

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Số lượng tuyển: 3 người

lưu việc
Trợ Lý Quản Lý Thương Hiệu (Branding Assistant Manager)

Hồ Chí Minh

31/03/2021

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Phát Triển Dự Án, Thị Trường

THACO Chu Lai

30/03/2021

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 4 người

lưu việc
Trợ Lý Kế Hoạch Sản Xuất (Làm Việc Tại Campuchia)

Campuchia

29/03/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Chuyên Viên Thiết Kế Quy Hoạch

Campuchia

19/03/2021

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Số lượng tuyển: 3 người

lưu việc
Trưởng Nhóm Thiết Kế Cảnh Quan

Hồ Chí Minh

19/03/2021

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên Viên Thiết Kế Cảnh Quan

Hồ Chí Minh

19/03/2021

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên Viên Truyền Thông Mạng Xã Hội

Hồ Chí Minh

01/03/2021

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Hoạt Động Nội Bộ và Thi Đua

Hồ Chí Minh

01/03/2021

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trưởng Phòng Thanh Tra

Hồ Chí Minh

01/03/2021

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trợ lý Dự Án Chiến Lược

Hồ Chí Minh

01/03/2021

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Kiểm Toán Nội Bộ (Senior Internal Auditor)

Hồ Chí Minh

01/03/2021

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Phó Giám Đốc Tài Chính Kế Toán

Hồ Chí Minh

01/03/2021

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Pháp Lý

Hồ Chí Minh ,  THACO Chu Lai

27/02/2021

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Số lượng tuyển: 4 người

lưu việc
Kỹ Sư Cầu Đường (Làm Việc Tại Lào, Campuchia)

Lào ,  Campuchia

19/02/2021

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Số lượng tuyển: 3 người

lưu việc