Phó phòng Đào tạo

Hồ Chí Minh

07/12/2023

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Giám đốc Ban Cơ giới (Làm việc tại Campuchia)

Campuchia

05/12/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
TRỢ LÝ ĐÀO TẠO

Hồ Chí Minh

04/12/2023

THISO (THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Nhân Sự

Quảng Nam

04/12/2023

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 3 người

lưu việc
Chuyên Viên Thiết Kế 3D

Quảng Nam ,  Hồ Chí Minh

04/12/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Chuyên Viên Thiết Kế 2D

Quảng Nam ,  Hồ Chí Minh

04/12/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Chuyên Viên Thiết Kế

Quảng Nam

04/12/2023

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 21 người

lưu việc
Chuyên Viên Kế Hoạch

Quảng Nam

04/12/2023

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng

Quảng Nam

04/12/2023

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Chuyên Viên Giám Sát Thi Công

Quảng Nam

04/12/2023

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 10 người

lưu việc
Chuyên Viên Hành Chính (Làm việc tại Lào, Campuchia)

Lào ,  Campuchia

04/12/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Chuyên Viên Kế Toán (Làm việc tại Lào, Campuchia)

Lào ,  Campuchia

04/12/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Chuyên Viên Nghiên Cứu & Phát Triển (R&D)

Quảng Nam

04/12/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 100 người

lưu việc
Chuyên Viên Kế Toán

Quảng Nam

04/12/2023

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Trợ lý Tổng Giám Đốc

Hồ Chí Minh

02/12/2023

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Kỹ Thuật Dây Điện

Quảng Nam

01/12/2023

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 10 người

lưu việc
Phó Phòng Dịch vụ Hành chính

Hồ Chí Minh

01/12/2023

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Thiết Kế MEP

Quảng Nam

28/11/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Chuyên Viên Thiết Kế Kết Cấu Thép Và Cơ Điện

Quảng Nam

28/11/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Chuyên Viên Giám Sát Thi Công Xây Dựng

Quảng Nam

28/11/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc