Chuyên viên Quản lý Nhận diện xe Du lịch | VPTQ (TPHCM)

Hồ Chí Minh

28/11/2022

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên viên Nhân sự (Làm việc tại TP.HCM)

Hồ Chí Minh

28/11/2022

THACO AGRICULTURE (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Phụ trách chiến lược CNTT & Chuyển Đổi Số

Hồ Chí Minh

23/11/2022

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Quản Trị Mạng/ Hạ Tầng CNTT/Network

Hồ Chí Minh

22/11/2022

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Thiết Kế Kết Cấu Thép

Hồ Chí Minh

17/11/2022

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Kinh Doanh Miền Nam

Hồ Chí Minh

17/11/2022

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 10 người

lưu việc
Chuyên viên kỹ thuật Website

Hồ Chí Minh

17/11/2022

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trợ lý Kỹ thuật và Vận hành Sự kiện

Hồ Chí Minh

17/11/2022

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Kế toán Công nợ & Nợ vay

Hồ Chí Minh

17/11/2022

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Pháp lý Nội bộ & Doanh nghiệp

Hồ Chí Minh

16/11/2022

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Phó Giám đốc Kế toán | VP Miền Bắc (Hà Nội)

Hà Nội

15/11/2022

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Kinh Doanh Nước Ngoài

Quảng Nam

15/11/2022

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Chuyên Viên Kho Vật Tư Thép Miền Bắc

Hà Nội

15/11/2022

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Chuyên Viên Kinh Doanh Miền Bắc

Hà Nội

15/11/2022

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Chuyên viên Hậu cần

Hồ Chí Minh

15/11/2022

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Kế toán Hợp nhất

Hồ Chí Minh

12/11/2022

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Kỹ Thuật Dự Án (Khai Thác Khoáng Sản)

Quảng Nam

05/11/2022

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Chuyên Viên Nghiên Cứu & Phát Triển (R&D)

Quảng Nam

05/11/2022

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 200 người

lưu việc
Chuyên Viên Nhân Sự

THACO Chu Lai

03/11/2022

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Chuyên Viên Nhân Sự

THACO Chu Lai

22/10/2022

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc