Trưởng Bộ phận Nguồn vốn – Dòng tiền

Hồ Chí Minh

04/08/2020

THACO GROUP (HOLDINGS) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Strategic Project Assistant Manager

Hồ Chí Minh

04/08/2020

THACO GROUP (HOLDINGS) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Financial Specialist

Hồ Chí Minh

04/08/2020

THACO GROUP (HOLDINGS) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên Viên Kinh Doanh Trái Cây Tươi, Trái Cây Chế Biến

Quảng Nam

23/07/2020

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Trưởng Nhóm Kinh Doanh Trái Cây Tươi, Trái Cây Chế Biến

Quảng Nam

23/07/2020

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TOÀN QUỐC - CHI NHÁNH

Toàn Quốc

22/07/2020

LĨNH VỰC Ô TÔ Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Phó Giám Đốc Nhân Sự - Công ty TNHH Giao nhận Vận chuyển Quốc tế Trường Hải (THILOGI)

Hồ Chí Minh

14/07/2020

THACO GROUP (HOLDINGS) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Kinh Doanh Linh Kiện Phụ Tùng Ô Tô/ Cơ Khí

Quảng Nam

14/07/2020

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Chuyên Viên SEO

Quảng Nam

14/07/2020

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên Viên Marketing Sản Phẩm

Quảng Nam

14/07/2020

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 7 người

lưu việc
Chuyên Viên Mua Hàng Nước Ngoài (tiếng Anh/ tiếng Trung)

Quảng Nam

14/07/2020

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Chuyên Viên Xuất Khẩu Ô tô

Quảng Nam

14/07/2020

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 6 người

lưu việc
TRƯỞNG PHÒNG BÁN HÀNG XE DU LỊCH MIỀN BẮC

Hà Nội

08/08/2020

LĨNH VỰC Ô TÔ Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
GIÁM ĐỐC KINH DOANH XE DU LỊCH MIỀN BẮC

Hà Nội

08/08/2020

LĨNH VỰC Ô TÔ Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH - CHI NHÁNH GIA LAI

Gia Lai

08/08/2020

LĨNH VỰC Ô TÔ Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - CHI NHÁNH GIA LAI

Gia Lai

08/08/2020

LĨNH VỰC Ô TÔ Số lượng tuyển: 10 người

lưu việc
Chuyên viên Marketing Truyền thông

Hồ Chí Minh

08/08/2020

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trợ Lý Quản Trị Hệ Thống

Hồ Chí Minh

06/08/2020

THACO GROUP (HOLDINGS) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Trợ Lý Quản Lý Nguồn Vốn - Dòng Tiền

Hồ Chí Minh

05/08/2020

LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Mua Ống & Phụ Kiện Tưới

Hồ Chí Minh

29/07/2020

LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc