Trưởng phòng Thiết kế

Hồ Chí Minh

29/05/2023

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Thiết Kế Kết Cấu Thép & Cơ Điện

Quảng Nam

31/03/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 10 người

lưu việc
Chuyên Viên Thiết Kế Sản Phẩm Cơ Khí

Quảng Nam

30/03/2023

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Chuyên Viên Layout - Thiết Kế Kỹ Thuật

Quảng Nam

30/03/2023

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Chuyên Viên Thiết Kế Giao Thông/ Hạ tầng Kỹ Thuật

Hồ Chí Minh

04/10/2021

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên Viên Thiết Kế Đa Phương Tiện/Media MKT

Gia Lai

15/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Thiết kế kiến trúc - Ý Tưởng

Hồ Chí Minh

22/08/2022

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 4 người

lưu việc
Trưởng Nhóm Thiết kế Kiến Trúc

Hồ Chí Minh

29/01/2022

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc