Trưởng Nhóm Thiết Kế

Quảng Nam

07/02/2024

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 10 người

lưu việc
Chuyên Viên Thiết Kế Giao Thông - Hạ Tầng

Quảng Nam

15/01/2024

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Chuyên Viên Thiết Kế Giao Thông - Hạ Tầng Kỹ Thuật

Lào ,  Gia Lai ,  Campuchia ,  Hồ Chí Minh

12/01/2024

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Trưởng nhóm Thiết Kế Kiến Trúc

Hồ Chí Minh

21/02/2024

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 3 người

lưu việc
Chuyên Viên Thiết Kế Kiến Trúc

Hồ Chí Minh

21/02/2024

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 6 người

lưu việc
Trưởng Nhóm Thiết Kế GT - HTKT

Hồ Chí Minh

17/02/2024

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên Viên Kế Hoạch Thiết Kế

Hồ Chí Minh

17/02/2024

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Thiết kế (Làm việc tại Gia Lai)

Gia Lai

06/02/2024

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Phó TGĐ Phụ trách Thiết kế Kỹ thuật - THADIDESIGN

Hồ Chí Minh

01/02/2024

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Giám đốc thiết kế nội thất

Hồ Chí Minh

05/01/2024

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc