Chuyên viên Quản lý Phần mềm Nhân sự

Hồ Chí Minh

22/05/2023

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Quản Lý Nhân Sự Nước Ngoài (Tiếng Anh Tốt)

Gia Lai

16/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Giám Đốc Nhân Sự

Gia Lai

04/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
HRBP - Đối tác Nhân sự

Hồ Chí Minh

06/04/2023

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Nhân Sự

Quảng Nam

30/03/2023

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Chuyên Viên Nhân Sự Quản Lý Lao Động

Gia Lai

19/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Trưởng phòng Tuyển dụng và đánh giá Nhân sự

Hồ Chí Minh

06/09/2022

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc