Chuyên Viên Quản Lý Và Phân Tích Dữ Liệu Nhân Sự

Quảng Nam

20/07/2022

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Chuyên viên Quản Lý Nhân Sự (Làm việc tại Gia Lai)

Gia Lai

01/08/2022

THAGRICO (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trưởng phòng Nhân sự (Làm việc tại Đăk Lăk)

Đắk Lắk

01/08/2022

THAGRICO (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Nhân Sự (Làm Việc Tại Đắk Lắk)

Đắk Lắk

19/07/2022

THAGRICO (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Nhân Sự

THACO Chu Lai

03/06/2022

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 10 người

lưu việc
Chuyên Viên Nhân Sự

THACO Chu Lai

19/05/2022

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc