Chuyên viên Hành chính (Quản lý Đội Xe) – Làm việc tại Gia Lai

Chuyên viên Hành chính (Quản lý Đội Xe) – Làm việc tại Gia Lai
Hình thức: Toàn thời gian
Số lượng tuyển: 1
|
Hết hạn trong ngày
MỚI Tuyển gấp

ĐỘ TUỔI

Từ 25 đến 35 tuổi

KINH NGHIỆM

Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí hành chính tại Công ty có từ 100 nhân sự trở lên hoặc từng có kinh nghiệm quản lý và điều phối đội xe có từ 05 chiếc

NGÀY ĐĂNG TUYỂN

17/04/2024

THÀNH PHẦN

Chuyên viên

NGÀNH NGHỀ

Hành chính

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

Gia Lai
CHIA SẺ
Các phúc lợi
 • Đào tạo
 • Chế độ nghỉ phép
 • Bảo hiểm theo quy định
 • Tiền thưởng
 • NHIỆM VỤ, CHỨC DANH, VỊ TRÍ

  * Quản lý và điều phối hoạt động đội xe tại Văn phòng điều hành THACO AGRI:
  - Điều phối hoạt động Đội xe công vụ phục vụ nhu cầu Ban lãnh đạo và các Ban/Phòng theo kế hoạch làm việc/lệnh công tác;
  - Quản lý vận hành hoạt động các xe công vụ: Theo dõi, ghi chép và quản lý hoạt động của đội xe bao gồm nhật ký hành trình, lịch sử sửa chữa/bảo hành/bảo hiểm/đăng kiểm/thuê/mua mới;
  - Quản lý đội ngũ nhân viên lái xe: Tham gia đánh giá hiệu quả công việc, đề xuất tuyển dụng/điều động/điều chỉnh lương của đội ngũ lái xe; Theo dõi nhật ký công tác, chấm công;
  - Quản lý chi phí hoạt động xe công theo đúng quy trình, quy định của Công ty, đảm bảo tối ưu các chi phí phát sinh.
  * Kiểm soát, quản trị hoạt động đội xe trên toàn THACO AGRI:
  - Tham gia xây dựng bộ quy trình, quy định trình quản trị hoạt động đội xe trên khung quy định THACO;
  - Hướng dẫn, thực hiện kiểm soát việc tuân thủ quy trình, quy định trong công tác quản lý xe công vụ tại các Đơn vị trực thuộc;
  - Ứng dụng phần mềm quản lý xe công: Đánh giá nhu cầu và điều kiện thực tế tại các đơn vị để đề xuất và làm đầu mối lập phần mềm, hướng dẫn sử dụng phần mềm.

  Tiêu chí, tiêu chuẩn tuyển dụng

  1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành Quản trị Hành chính, Quản trị Văn phòng, Vận tải,….
  2. Kinh nghiệm: Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí hành chính tại Công ty có từ 100 nhân sự trở lên hoặc từng có kinh nghiệm quản lý và điều phối đội xe có từ 05 chiếc.
  3. Độ tuổi, sức khoẻ: Từ 25 đến 35 tuổi, sức khoẻ tốt, ưu tiên nam.
  4. Thái độ làm việc:
  - Tích cực, chuẩn mực, trách nhiệm, tôn trọng và tuân thủ hệ thống quản trị công ty;
  - Linh hoạt, ý thức thay đổi và biết cách quản trị sự thay đổi.
  5. Kỹ năng:
  - Lên kế hoạch và kiểm soát kế hoạch trong vận hành đội xe, quản lý công tác hành chính kỹ thuật tại Văn phòng điều hành;
  - Thống kê, tổng hợp, phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động đội xe; Xử lý tình huống nhanh gọn, kịp thời.
  6. Yêu cầu công tác:
  - Ứng viên có khả năng đáp ứng yêu cầu công tác tại Campuchia/Lào dài ngày.

  Các công việc tương tự
  Gia Lai
  Ứng tuyển
  MỚI
  Gia Lai
  Ứng tuyển
  MỚI Tuyển gấp
  Gia Lai
  Ứng tuyển
  MỚI
  Tải về
  Biểu Mẫu Ứng Viên
  Download
  Application Form