Chính sách nhân sự

THACO xác định NHÂN SỰ PHÙ HỢP là 1 trong 5 trụ cột chính yếu, là nguồn lực quan trọng tạo nên Nền tảng quản trị tối ưu và sự phát triển bền vững của THACO & các Tập đoàn thành viên. 

THACO không ngừng nỗ lực tạo nên môi trường làm việc kỷ luật, văn hóa và đề cao tính Nhân văn. Tại đây mỗi nhân viên được quan tâm tạo điều kiện để rèn luyện, phát triển bản thân, thăng tiến trong sự nghiệp; thông qua THACO đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của đất nước.THACO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PHÙ HỢP VỚI CHIẾN LƯỢC ĐA NGÀNH 

Phát triển lực lượng nhân sự phù hợp với triết lý, văn hóa và phương pháp quản trị công nghiệp của THACO và xu thế hội nhập quốc tế; đồng thời có đặc tính riêng theo ngành nghề của các Tập đoàn thành viên với các chính sách phù hợp thực tiễn và chính sách khung của THACO.

Phát triển đội ngũ Nhân sự Lãnh đạo từ nội bộ THACO và tuyển dụng bên ngoài thông qua quy hoạch, đào tạo và luân chuyển, đảm bảo tính kế thừa để hình thành đội ngũ Lãnh đạo kế cận có đạo đức, năng lực quản trị và chuyên môn đáp ứng yêu cầu SXKD và Quản trị ngày càng cao.


LƯƠNG, THƯỞNG; CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ, PHÚC LỢI VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

THACO thực hiện chính sách lương, thưởng công khai, minh bạch.

Lương thu nhập phù hợp với năng lực nhân sự, nhiệm vụ vị trí chức danh và mặt bằng lương xã hội theo địa bàn, vùng miền và ngành nghề.

Thưởng theo hiệu quả công việc (KPI), quá trình đóng góp, cống hiến.

Chế độ xem xét tăng lương linh hoạt, định kỳ và thường xuyên gắn liền với hiệu quả công việc và hiệu quả hoạt động của Tập đoàn.

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi ưu việt, vượt trội theo mức độ đóng góp, công hiến và hiệu quả công việc cá nhân.

Điều kiện làm việc phù hợp với thành phần nhân sự và vị trí công việc.

CÁC KHOẢN PHỤ CẤP

Ăn trưa, sim điện thoại, đồng phục, quà Tết.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dành cho CB-CNV.

Bảo hiểm Xã hội, Y tế, Thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

Khám sức khỏe định kỳ tại những trung tâm y tế chất lượng, uy tín.

Các chương trình chăm lo cho con em CB-CNV như khen thưởng con CB-CNV có thành tích học tập tốt, tặng quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.