Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI (TRUONG HAI GROUP) tiền thân là Công ty CP Ô tô Trường Hải (THACO) được thành lập vào ngày 29/04/1997, tại Đồng Nai. Người sáng lập là ông Trần Bá Dương, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trải qua 27 năm hình thành và phát triển, từ một công ty chuyên nhập khẩu xe cũ, cung cấp vật tư phụ tùng sửa chữa ô tô, THACO đã phát triển vượt bậc, trở thành Tập đoàn công nghiệp đa ngành gồm 6 Tập đoàn thành viên: THACO AUTO (Ô tô), THACO INDUSTRIES (Cơ khí & Công nghiệp hỗ trợ), THACO AGRI (Nông nghiệp), THADICO (Đầu tư & Xây dựng), THISO (Thương mại & Dịch vụ) và THILOGI (Logistics), trong đó các ngành bổ trợ cho nhau và có tính tích hợp cao.

Tầm nhìn: Tập đoàn công nghiệp đa ngành hàng đầu khu vực ASEAN, phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập khu vực và thế giới. 


Sứ mệnh: Mang lại giá trị cho khách hàng, đối tác, xã hội và phát triển kinh tế đất nước với tinh thần “Tận tâm phục vụ”. 


Chiến lược: THACO là Tập đoàn công nghiệp đa ngành có 6 Tập đoàn thành viên hoạt động trong các lĩnh vực: Ô tô, Nông nghiệp, Cơ khí & Công nghiệp hỗ trợ, Đầu tư & Xây dựng, Thương mại & Dịch vụ và Logistics, có tính bổ trợ và tích hợp cao trong từng Tập đoàn, giữa các Tập đoàn thành viên và THACO; tổ chức hoạt động SXKD theo chuỗi giá trị và quản trị theo phương pháp công nghiệp; tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và chuyển đổi số với lộ trình phù hợp. 


Cấu trúc: THACO là cổ đông chi phối, giữ chức năng Đầu tư và Quản trị các Tập đoàn thành viên. 


Các trụ cột chính yếu: Nhân sự phù hợp; Chiến lược khác biệt; Triết lý giá trị; Quản trị tối ưu; Môi trường làm việc văn hóa thuận tiện.
VĂN HÓA THACO

Với mục tiêu trở thành Tập đoàn công nghiệp đa ngành hàng đầu ASEAN, phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập khu vực và thế giới, mang lại giá trị cho khách hàng, đối tác, xã hội và phát triển kinh tế đất nước với tinh thần “Tận tâm phục vụ”, THACO không ngừng đầu tư phát triển sức mạnh nội sinh, đổi mới tư duy và hành động, nâng chất, nâng tầm của đội ngũ nhân sự. Để làm được những điều này, một trong những yếu tố quan trọng để điều hành, quản trị công ty phải kể đến chính là văn hóa THACO.

Luôn quan niệm CBNV là nguồn lực quan trọng tạo nên sự thành công và phát triển bền vững, văn hóa THACO hướng đến việc xây dựng một đội ngũ nhân sự có ý chí mạnh mẽ; thái độ làm việc tích cực; tính năng động, sáng tạo và ý thức trau dồi năng lực chuyên môn trong môi trường kỷ luật, đóng góp vào sự phát triển bền vững của công ty, qua đó trở thành người hữu ích của xã hội, đất nước.

Với những đặc thù của lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đòi hỏi chất lượng và tầm nhìn về sự phát triển bền vững, THACO lấy đặc tính công nghiệp làm nền tảng, định hướng xây dựng văn hóa. Theo đó, công ty đề cao và tập trung nâng cao ý thức kỷ luật, hành động kỷ luật, con người kỷ luật để hình thành văn hoá kỷ luật, qua đó phát triển nguồn nhân lực có tác phong công nghiệp, ứng xử chuẩn mực nhằm hình thành đội ngũ nhân sự có đức tính: Nhân văn - Tận tâm - Trung thực - Năng động - Sáng Tạo - Kỷ Luật.

THACO tập trung phát triển, bồi dưỡng con người THACO với văn hóa kỷ luật dựa trên tiêu chuẩn nguyên tắc 8T: Tận tâm – Trung thực – Trí tuệ - Tự tin – Tôn trọng – Trung tín – Tận tình – Thuận tiện.

Bên cạnh tính kỷ luật, văn hóa THACO còn đề cao tính nhân văn “đóng góp, cống hiến cho xã hội” thông qua sản phẩm và dịch vụ, luôn thể hiện “trách nhiệm với xã hội”. Trong những năm qua, “Tiêu chí 8 chữ T” đóng vai trò giá trị cốt lõi trong Văn hóa THACO mà mỗi CBNV hướng đến, góp phần tạo nên hình ảnh thương hiệu của THACO, tiêu biểu cho nền công nghiệp của đất nước. Đồng thời, công ty tạo môi trường làm việc đặc thù và ưu việt để nhân sự phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu hội nhập, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, đất nước. Văn hóa THACO thể hiện tính đại diện của một doanh nghiệp không chỉ ở sản phẩm hay thương hiệu, mà còn thể hiện ở mỗi nhân sự thông qua cách ứng xử trong công việc và đời sống hàng ngày, với phương châm “Mỗi nhân sự là một đại sứ của thương hiệu”.


CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ

THACO với chiến lược đa ngành bao gồm 6 Tập đoàn thành viên hoạt động trong các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế đất nước; qua đó mang đến nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp cho nhân sự. Ngoài ra, THACO đặc biệt chú trọng công tác phát triển nhân sự thông qua các hoạt động đào tạo, rèn luyện bồi dưỡng năng lực và kỹ năng, tạo điều kiện cho CBNV được phát triển hơn nữa trong công việc.Ngoài môi trường làm việc văn hóa và thuận tiện, THACO có hệ thống quy định, tiêu chuẩn rõ ràng, minh bạch về chế độ lương, thưởng và phúc lợi, đảm bảo quyền và lợi ích cho nhân sự trên toàn hệ thống.

Mỗi nhân sự luôn có ý thức và luôn chủ động trao dồi kiến thức để nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị và năng lực chuyên môn để nhân sự phát triển, đóng góp, cống hiến cho THACO và thông qua THACO đóng góp cho nền kinh tế và cộng đồng xã hội.

Về Tiêu chí - Tiêu chuẩn “phù hợp” đối với nhân sự tuyển mới như sau:


- Thái độ làm việc tích cực: Ý chí, nghị lực, đức độ, uy tín, trung thực, liêm chính và gương mẫu.
 - Năng lực chuyên môn, năng lực quản trị và năng lực lãnh đạo phù hợp với vị trí đảm nhiệm; các kỹ năng mềm cần thiết như: ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm, thuyết trình…
 - Khả năng thích ứng và linh hoạt trong mọi tình huống; phù hợp với văn hóa, phong cách làm việc của Tập đoàn.
 - Phù hợp với Văn hóa Tập đoàn: hiểu rõ triết lý, Tầm nhìn, Sứ mệnh và hòa nhập môi trường làm việc, đáp ứng những đặc tính trong giá trị cốt lõi 8T của THACO và tiêu chuẩn con người công nghiệp.