Trưởng Phòng Phân Tích & Kế Hoạch Tài Chính (Làm Việc Tại Gia Lai)

Gia Lai

10/03/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Kế Hoạch

Hồ Chí Minh

03/03/2023

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Kế Hoạch - Phân Tích Tài Chính

Gia Lai

10/03/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Trưởng Phòng Kế Hoạch (Làm Việc Tại Gia Lai)

Gia Lai

10/03/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trợ Lý Kế Hoạch (Làm Việc Tại Gia Lai)

Gia Lai

10/03/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Trưởng phòng Marketing Dịch vụ & Phụ tùng | VPĐH (TPHCM)

Hồ Chí Minh

04/03/2023

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Kế Hoạch Đầu Tư

Gia Lai

03/03/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Kế hoạch Marketing xe Du lịch | VPĐH (TPHCM)

Hồ Chí Minh

10/02/2023

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Kế Hoạch - Quản Trị Hệ Thống

Hồ Chí Minh

09/09/2022

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Kế hoạch Xây dựng

Hồ Chí Minh

01/09/2022

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc