Chuyên viên Kế hoạch Kinh doanh xe Peugeot | VPĐH (TP. HCM)

Hồ Chí Minh

22/02/2024

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Kế hoạch Bán hàng xe BMW | VPĐH (TP. HCM)

Hồ Chí Minh

22/02/2024

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trưởng nhóm Kế hoạch Xây dựng

Hồ Chí Minh

01/02/2024

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trưởng phòng Kế hoạch Marketing và Quản trị Thương hiệu

Hồ Chí Minh

17/01/2024

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Kế Hoạch Thiết Kế

Hồ Chí Minh

17/02/2024

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư

Hồ Chí Minh

17/02/2024

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Kế hoạch Kinh doanh xe Du lịch | VPTQ (TP. HCM)

Hồ Chí Minh

16/02/2024

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Trưởng phòng Kế hoạch & Chính sách Nhân sự (Làm việc tại Gia Lai)

Gia Lai

08/02/2024

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc