Chuyên Viên Kinh Doanh Nước Ngoài

Quảng Nam

22/03/2023

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 15 người

lưu việc
Trợ Lý Kinh Doanh Vận Chuyển Quốc Tế (FORWARDING)

Quảng Nam

15/03/2023

THILOGI Số lượng tuyển: 3 người

lưu việc
Trợ Lý Pháp Lý Kinh Doanh

Quảng Nam

15/03/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Chuyên Viên Kinh Doanh Miền Nam

Hồ Chí Minh

24/02/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Trưởng/ Phó phòng kinh doanh - Khu Vực Miền Nam

Hồ Chí Minh

24/02/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 22 người

lưu việc
Chuyên viên Pháp lý Kinh doanh | VPĐH (TPHCM)

Hồ Chí Minh

07/01/2023

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Giám Đốc Kinh Doanh và Quản Lý Vận Hành Trung Tâm Hội Nghị & Tiệc Cưới

Hồ Chí Minh

27/03/2023

THISO (THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Pháp Lý Kinh Doanh (Làm Việc Tại Gia Lai)

Gia Lai

23/03/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc