Giám đốc Ban Cơ giới (Làm việc tại Campuchia)

Campuchia

06/02/2024

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trợ lý Phát triển Dự án (Tiếng Nhật/Tiếng Anh) - Làm việc tại Hồ Chí Minh

Gia Lai

06/02/2024

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên viên Điều phối Giao nhận Vận chuyển (Làm việc tại Gia Lai)

Gia Lai

23/02/2024

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Quản trị Hệ thống kho (Làm việc tại Gia Lai)

Gia Lai

23/02/2024

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Thủ tục Hiện trường (Làm việc tại Gia Lai)

Gia Lai

23/02/2024

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Thu mua Vật tư Máy móc Thiết bị (Làm việc tại Gia Lai)

Gia Lai

23/02/2024

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên viên Bán hàng Trái cây (Làm việc tại Gia Lai)

Gia Lai

23/02/2024

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên viên Hành chính (Quản lý Đội Xe) – Làm việc tại Gia Lai

Gia Lai

23/02/2024

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Kế toán Quản trị Đầu tư Xây dựng (Làm việc tại Gia Lai)

Gia Lai

23/02/2024

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Trợ lý Chiến lược (Làm việc tại Gia Lai)

Gia Lai

16/02/2024

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trưởng phòng Kế hoạch & Chính sách Nhân sự (Làm việc tại Gia Lai)

Gia Lai

08/02/2024

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trưởng phòng Đào tạo (Làm việc tại Gia Lai)

Gia Lai

08/02/2024

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trưởng Bộ phận Marketing Bán hàng (Làm việc tại Gia Lai)

Gia Lai

06/02/2024

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Thiết kế (Làm việc tại Gia Lai)

Gia Lai

06/02/2024

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Quản trị Hệ thống (Làm việc tại Gia Lai)

Gia Lai

06/02/2024

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Công nghệ Thông tin

Lào ,  Gia Lai ,  Campuchia

06/02/2024

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Layout & Công nghệ

Lào ,  Gia Lai ,  Campuchia

06/02/2024

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Sản xuất Công nghiệp

Lào ,  Gia Lai ,  Campuchia

06/02/2024

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Quản lý Hệ thống Điện

Lào ,  Gia Lai ,  Campuchia

06/02/2024

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Quản lý Nghiệp vụ Điện nước

Lào ,  Gia Lai ,  Campuchia

06/02/2024

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc