Trưởng Phòng Pháp Lý

Gia Lai

12/01/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Nhân Viên KCS (Làm Việc Tại Gia Lai)

Gia Lai

30/01/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 4 người

lưu việc
Kỹ Sư Cơ Khí (Làm Việc Tại Campuchia)

Campuchia

30/01/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Trưởng Phòng Cơ Khí Kỹ Thuật (Làm Việc Tại Campuchia)

Campuchia

30/01/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Giám đốc Khối Cao su

Gia Lai

30/01/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Kế hoạch

Hồ Chí Minh

30/01/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Tuyển dụng

Gia Lai

30/01/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trưởng phòng Pháp lý Nội bộ - Doanh nghiệp

Gia Lai

30/01/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Quản lý dự án

Gia Lai

30/01/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Quản Lý Nhân Sự (Làm việc tại Gia Lai)

Gia Lai

30/01/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trưởng Phòng Tuyển Dụng (Làm Việc Tại Gia Lai)

Gia Lai

27/01/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Giám Đốc Marketing

Gia Lai

14/01/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Giám đốc Chiến lược - Kế hoạch và Quản trị hệ thống

Gia Lai

14/01/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trợ lý Nội dung Truyền thông

Gia Lai

14/01/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Pháp lý Kinh doanh

Gia Lai

14/01/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Pháp lý đầu tư

Gia Lai

14/01/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Kỹ thuật Nông nghiệp

Gia Lai

14/01/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 10 người

lưu việc
Giám đốc Tài chính

Gia Lai

14/01/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trợ lý Tài chính (Làm việc tại Gia Lai)

Gia Lai

14/01/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 3 người

lưu việc
Chuyên Viên Kỹ Thuật Sau Thu Hoạch (Làm Việc Tại Gia Lai)

Gia Lai

12/01/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc