Nhân Viên Thú Y (Làm Việc Tại Đắk Lắk/ Gia Lai)

Đắk Lắk ,  Gia Lai

06/05/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Nhân Viên Kỹ Thuật Cây Ăn Trái (Làm việc tại Đắk Lắk/ Gia Lai)

Đắk Lắk ,  Gia Lai

06/05/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Chuyên Viên Thu Mua Vật Tư

Gia Lai

05/05/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 4 người

lưu việc
Chuyên viên Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng

Hồ Chí Minh

04/05/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Quản Lý Nhân Sự

Hồ Chí Minh

03/05/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Kỹ Sư Chăn Nuôi, Thú Y - Khối Chăn Nuôi Heo

Bình Định ,  An Giang

19/04/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Trưởng Phòng Kế Toán Hợp Nhất

Hồ Chí Minh

05/04/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Kỹ Sư Chăn Nuôi, Thú Y - Khối Chăn Nuôi Bò

Gia Lai

01/04/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 10 người

lưu việc
Chuyên Viên Kế Toán Sản Xuất (Làm Việc Tại Campuchia)

Campuchia

01/01/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Trợ Lý Thương Hiệu

Hồ Chí Minh

19/11/2020

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Kế toán Hợp nhất

Hồ Chí Minh

20/04/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trưởng Phòng Nhân Sự (Làm Việc Tại Gia Lai/ Lào/ Campuchia)

Lào ,  Gia Lai ,  Campuchia

17/04/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 3 người

lưu việc
Kế Toán Trưởng (Làm việc tại Đăk Lăk)

Đắk Lắk

08/04/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Kế Toán Quản trị

Hồ Chí Minh

05/04/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 3 người

lưu việc
Trợ Lý Kế Hoạch Sản Xuất (Làm Việc Tại Campuchia)

Campuchia

29/03/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Nông Nghiệp (Làm Việc Tại Campuchia)

Campuchia

16/03/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 50 người

lưu việc
Chuyên Viên Nguồn Vốn - Dòng Tiền

Hồ Chí Minh

25/02/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Nhân Sự (Làm Việc Tại Campuchia)

Campuchia

01/01/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Kỹ Sư Bảo Trì Cơ Khí/ Cơ Điện

Campuchia

01/01/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 10 người

lưu việc