Trưởng Phòng Tài Chính

Gia Lai

06/08/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Tài Chính

Gia Lai

06/08/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Tuyển Dụng (Làm Việc Tại Bình Định/ An Giang)

Bình Định ,  An Giang

06/08/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên viên Pháp lý Đầu Tư Xây Dựng

Hồ Chí Minh

06/08/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 3 người

lưu việc
Chuyên viên Tín Dụng

Hồ Chí Minh

06/08/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Kế Toán Sản Xuất (Làm Việc Tại Campuchia)

Campuchia

06/08/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Trưởng phòng Tuyển dụng

Hồ Chí Minh

22/07/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trợ Lý Kinh Doanh Bò Sinh Sản

Gia Lai

10/08/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng Trái Cây Tươi

Gia Lai ,  Hồ Chí Minh

06/08/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên Viên Nhân Sự (Làm Việc Tại Campuchia)

Campuchia

06/08/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Nông Nghiệp (Làm Việc Tại Campuchia)

Campuchia

06/08/2021

NÔNG LÂM NGHIỆP Số lượng tuyển: 50 người

lưu việc