Chuyên Viên kế Toán Công Trình

Lào ,  Campuchia

29/04/2021

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Chuyên Viên Kinh Tế Xây Dựng

Lào ,  Campuchia

29/04/2021

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 10 người

lưu việc
Phó Phòng Giải Phóng Mặt Bằng

Quảng Nam

29/04/2021

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên Viên Quản Lý Thi Công Xây Dựng

Campuchia ,  Lào

29/04/2021

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 50 người

lưu việc
Chuyên Viên Thiết Kế MEP (Mechanical Electrical Plumbing)

Campuchia ,  Lào

29/04/2021

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 30 người

lưu việc
Chuyên Viên Thiết Kế Kết Cấu Thép

Campuchia ,  Lào

29/04/2021

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 40 người

lưu việc