Phó Phòng Đào Tạo

Quảng Nam

29/03/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trưởng Phòng Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst)

Quảng Nam

15/03/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Phụ Trách Mảng F&B (Food & Beverage Service)

Quảng Nam

15/03/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 3 người

lưu việc
Trợ Lý Văn Hóa Truyền Thông

Quảng Nam

15/03/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 3 người

lưu việc
Chuyên Viên Biên Dịch Tiếng Hàn

Quảng Nam

15/03/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Trợ Lý Pháp Lý Kinh Doanh

Quảng Nam

15/03/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Chuyên viên Cao Cấp Phân Tích Chính Sách Vĩ Mô (Macro Research)

Quảng Nam ,  Hồ Chí Minh

15/03/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 10 người

lưu việc
Thợ Cơ Khí, Hàn

Quảng Nam

13/03/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 500 người

lưu việc
Chuyên Viên Kinh Doanh Miền Nam

Hồ Chí Minh

24/02/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Chuyên Viên Nghiên Cứu & Phát Triển (R&D)

Quảng Nam

24/02/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 200 người

lưu việc
Trưởng/ Phó phòng kinh doanh - Khu Vực Miền Nam

Hồ Chí Minh

24/02/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 22 người

lưu việc
Kế Toán Trưởng

Quảng Nam

15/02/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Chuyên Viên Nghiên Cứu & Phát Triển (R&D)

Quảng Nam

09/01/2023

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 200 người

lưu việc