Công Nhân Vận Hành Xe/ Máy Cơ Giới

Lào ,  Campuchia

16/09/2021

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 50 người

lưu việc
Công Nhân Cạo Mủ Cây Cao Su

Lào ,  Campuchia

16/09/2021

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 130 người

lưu việc
Nhân Viên Chăm Sóc, Thu Hoạch Cây Ăn Trái

Lào ,  Campuchia

16/09/2021

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 150 người

lưu việc
Chuyên Viên Kỹ Thuật Cây Cao Su

Lào ,  Campuchia

16/09/2021

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 100 người

lưu việc
Chuyên Viên Kỹ Thuật Chăn Nuôi

Lào ,  Campuchia

16/09/2021

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 100 người

lưu việc
Nhân Viên Chăm Sóc Heo/ Bò

Lào ,  Campuchia

16/09/2021

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 100 người

lưu việc
Chuyên Viên Kỹ Thuật Sản Xuất

THACO Chu Lai

06/09/2021

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 50 người

lưu việc
Chuyên Viên Đăng Kiểm

THACO Chu Lai

06/09/2021

THACO CHU LAI Số lượng tuyển: 4 người

lưu việc