Trang Chủ / Tuyển Dụng / Thành phần nhân sự / Tất Cả

Vị trí tuyển dụng Tất Cả

Có 26 vị trí tuyển dụng

tất cả bộ lọc
Có 26 công việc có sẵn
vị trí tuyển dụng
Trưởng Bộ Phận Pháp Lý Nội Bộ
Số lượng tuyển : 3 người
Chu Lai, Quảng Nam
Ứng tuyển
MỚI
Trưởng Phòng Pháp Lý Kinh Doanh
Số lượng tuyển : 2 người
Chu Lai, Quảng Nam
Ứng tuyển
MỚI
Chuyên Viên Kỹ Thuật Dự Án
Số lượng tuyển : 5 người
Chu Lai, Quảng Nam
Ứng tuyển
Chuyên Viên Quy Trình Công Nghệ
Số lượng tuyển : 5 người
Chu Lai, Quảng Nam
Ứng tuyển
Chuyên Viên Kỹ Thuật Điện
Số lượng tuyển : 5 người
Chu Lai, Quảng Nam
Ứng tuyển
Chuyên Viên Kỹ Thuật Sản Xuất
Số lượng tuyển : 5 người
Chu Lai, Quảng Nam
Ứng tuyển
Chuyên Viên Bán Hàng
Số lượng tuyển : 5 người
Chu Lai, Quảng Nam
Ứng tuyển
Chuyên Viên Thiết Kế
Số lượng tuyển : 5 người
Chu Lai, Quảng Nam
Ứng tuyển
Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa
Số lượng tuyển : 2 người
Chu Lai, Quảng Nam ,  THACO Chu Lai ,  Miền Nam
Ứng tuyển
Tuyển gấp
Công Nhân Sản Xuất Dây Điện
Số lượng tuyển : 50 người
Chu Lai, Quảng Nam
Ứng tuyển
Công Nhân Lắp Đặt
Số lượng tuyển : 50 người
Chu Lai, Quảng Nam
Ứng tuyển
Công Nhân Sơn
Số lượng tuyển : 50 người
Chu Lai, Quảng Nam
Ứng tuyển
Bộ lọc tìm kiếm