Phó phòng Bán hàng xe Du lịch (VP HCM)

Hồ Chí Minh

31/08/2022

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
HR Business Partner (HCMC)

Hồ Chí Minh

05/10/2022

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Talent Acquisition Specialist (HCMC)

Hồ Chí Minh

01/10/2022

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Sales Planning Executive (HCMC)

Hồ Chí Minh

01/10/2022

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 3 người

lưu việc
Chuyên viên Quản lý Nhận diện (VP HCM)

Hồ Chí Minh

25/09/2022

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 3 người

lưu việc
Chuyên viên Kỹ thuật Dịch vụ Tải, bus (VP HCM)

Hồ Chí Minh

20/09/2022

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên viên Kế toán Quản trị (VP HCM)

Hồ Chí Minh

16/09/2022

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Marketing Manager | Passenger Car (HCMC)

Hồ Chí Minh

12/09/2022

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 3 người

lưu việc
Chuyên viên Tư vấn Bán hàng xe Tải, bus (Tây Nam Bộ)

Đồng Tháp ,  Hậu Giang ,  Sóc Trăng ,  Bạc Liêu ,  Kiên Giang ,  Trà Vinh

10/09/2022

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 30 người

lưu việc
Chuyên viên Tư vấn Bán hàng xe Du lịch (Tây Nam Bộ)

Đồng Tháp ,  Hậu Giang ,  Sóc Trăng ,  Bạc Liêu ,  Kiên Giang ,  Trà Vinh

10/09/2022

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 50 người

lưu việc
Chuyên viên Chính sách Bán hàng - Xe du lịch (VP HCM)

Hồ Chí Minh

09/09/2022

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 3 người

lưu việc
Chuyên viên Sản phẩm xe Du lịch (VP HCM)

Hồ Chí Minh

08/09/2022

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Chuyên viên CRM (VP HCM)

Hồ Chí Minh

31/08/2022

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên viên Thiết kế Marketing (VP HCM)

Hồ Chí Minh

31/08/2022

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc