Chuyên viên Marketing xe Du lịch | VPĐH (TP. HCM)

Hồ Chí Minh

10/08/2023

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 3 người

lưu việc
Chuyên viên Giao dịch đối tác xe Tải, Bus | VPĐH (TP. HCM)

Hồ Chí Minh

23/11/2023

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 3 người

lưu việc
Chuyên viên Nội dung tin bài | VPĐH (TP. HCM)

Hồ Chí Minh

17/11/2023

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên viên Kinh doanh Phụ tùng - Vật tư | VP Miền Bắc (Hà Nội)

Hà Nội

02/11/2023

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Phân tích thị trường & Cơ sở dữ liệu | VP Miền Bắc (Hà Nội)

Hà Nội

02/11/2023

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Marketing xe Du lịch | VP Miền Bắc (Hà Nội)

Hà Nội

02/11/2023

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên viên Digital Marketing | VPĐH (TP. HCM)

Hồ Chí Minh

31/10/2023

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng | VPĐH (TP.HCM)

Hồ Chí Minh

13/10/2023

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Trưởng phòng Quản lý Dự án & Xây dựng cơ bản | VPĐH (TP. HCM)

Hồ Chí Minh

24/08/2023

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Quản lý Chất lượng Phục vụ hậu cần | VPĐH (TP. HCM)

Hồ Chí Minh

10/08/2023

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc