Leasing Executive / Chuyên viên Cho thuê TTTM

Hồ Chí Minh

21/02/2024

THISO (THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Kiến Trúc Sư

Hồ Chí Minh

20/02/2024

THISO (THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ) Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Giám Đốc Pháp Lý

Hồ Chí Minh

19/02/2024

THISO (THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Mua hàng (ngành Food)

Hồ Chí Minh

16/02/2024

THISO (THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ) Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Chuyên viên Quản lý dữ liệu KPI

Hồ Chí Minh

06/02/2024

THISO (THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
OPERATION MANAGER

Hồ Chí Minh

31/01/2024

THISO (THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ) Số lượng tuyển: 3 người

lưu việc
IT Business Analyst

Hồ Chí Minh

27/01/2024

THISO (THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên viên Tài chính

Hồ Chí Minh

27/01/2024

THISO (THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ) Số lượng tuyển: 3 người

lưu việc
TP. QUẢN LÝ VẬN HÀNH TTTM

Hồ Chí Minh

27/01/2024

THISO (THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ) Số lượng tuyển: 3 người

lưu việc
L&D / Training Manager

Hồ Chí Minh

17/01/2024

THISO (THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Phó phòng Công nghệ thông tin (.NET)

Hồ Chí Minh

27/01/2024

THISO (THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Nhân viên Vệ sinh (KĐT Sala, TP Thủ Đức)

Hồ Chí Minh

04/01/2024

THISO (THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ) Số lượng tuyển: 10 người

lưu việc
Nhân viên Giữ xe (KĐT Sala, TP Thủ Đức)

Hồ Chí Minh

04/01/2024

THISO (THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ) Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Nhân viên Bảo vệ (KĐT Sala, TP Thủ Đức)

Hồ Chí Minh

04/01/2024

THISO (THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ) Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc
Chuyên viên Kỹ thuật Vườn ươm

Hồ Chí Minh

04/01/2024

THISO (THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc