Chuyên viên Pháp lý đầu tư

Gia Lai

24/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trưởng Phòng Pháp Lý

Gia Lai

19/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Giám đốc Tài chính

Gia Lai

18/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Quản Lý Nhân Sự Nước Ngoài (Tiếng Anh Tốt)

Gia Lai

16/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Giám Đốc Pháp Lý

Gia Lai

04/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Kế Toán Quản Trị (Làm Việc Tại Gia Lai)

Gia Lai

04/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Giám Đốc Nhân Sự

Gia Lai

04/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Giám đốc Chiến lược - Kế hoạch và Quản trị hệ thống

Gia Lai

04/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trợ lý Tài chính (Làm việc tại Gia Lai)

Gia Lai

04/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 3 người

lưu việc
Chuyên viên Kỹ thuật Nông nghiệp

Gia Lai

17/04/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 10 người

lưu việc
Phiên Dịch Viên Tiếng Trung ( Làm Việc Tại Campuchia)

Campuchia

01/03/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Chuyên Viên Vận Hành & Bảo Trì

Gia Lai

30/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Trợ lý Kiểm soát Tuân thủ QĐ Hành chính (Làm việc tại Gia Lai)

Gia Lai

26/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Nhân Viên Bảo Trì (Cơ Điện Nước)

Bình Định

26/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Trưởng Phòng Kế Hoạch (Làm Việc Tại Gia Lai)

Gia Lai

24/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trợ Lý Kế Hoạch (Làm Việc Tại Gia Lai)

Gia Lai

24/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên viên Pháp lý Kinh doanh

Gia Lai

24/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trưởng Phòng Văn Hóa (Làm Việc Tại Gia Lai)

Gia Lai

19/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Nhân Sự Quản Lý Lao Động

Gia Lai

19/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên Viên Nghiệp Vụ Mua Hàng Vật Tư Chăn Nuôi

Gia Lai

19/05/2023

THACO AGRI (NÔNG LÂM NGHIỆP) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc