Phó phòng Truyền thông Marketing

Hồ Chí Minh

29/05/2023

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trưởng phòng Thiết kế

Hồ Chí Minh

29/05/2023

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Phó phòng Kế hoạch Sự kiện

Hồ Chí Minh

22/05/2023

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Quản lý Phần mềm Nhân sự

Hồ Chí Minh

22/05/2023

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Nhân viên Lễ tân

Hồ Chí Minh

19/05/2023

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Truyền thông đa phương tiện

Hồ Chí Minh

16/05/2023

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trợ lý Kế toán Quản trị Đầu tư - Xây dựng Cơ bản & Tài sản Cố định

Hồ Chí Minh

16/05/2023

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Phó phòng Dịch vụ Hành chính

Hồ Chí Minh

08/05/2023

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Quản trị Hệ thống thông tin Kế toán

Hồ Chí Minh

17/04/2023

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trợ lý Kế toán Tư vấn chính sách nội bộ

Hồ Chí Minh

17/04/2023

THACO GROUP Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc