Phó phòng Pháp lý

Hà Nội

01/05/2023

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Quản lý hồ sơ Pháp lý

Hồ Chí Minh

20/04/2023

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
HRBP - Đối tác Nhân sự

Hồ Chí Minh

06/04/2023

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Phiên dịch viên Tiếng Hàn

Hồ Chí Minh

01/03/2023

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Tài chính Đầu Tư

Hồ Chí Minh

10/02/2023

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên viên giám sát thi công xây dựng/ Giao thông - Hạ tầng kỹ thuật

Lào ,  Tây Nguyên ,  Campuchia

01/01/2023

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Chuyên viên Pháp lý

Hà Nội

22/09/2022

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 3 người

lưu việc
Quản lý Dự án/ Quản lý Thi công

Hồ Chí Minh

01/09/2022

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Phát Triển Dự Án

Hồ Chí Minh

08/02/2022

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Thư Ký Dự Án

Hồ Chí Minh

08/02/2022

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên Viên Thiết Kế Giao Thông/ Hạ tầng Kỹ Thuật

Hồ Chí Minh

04/10/2021

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên Viên Kế Hoạch

Hồ Chí Minh

03/03/2023

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trưởng phòng Tuyển dụng và đánh giá Nhân sự

Hồ Chí Minh

06/09/2022

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Thiết kế kiến trúc - Ý Tưởng

Hồ Chí Minh

22/08/2022

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 4 người

lưu việc
Trưởng Nhóm Thiết kế Kiến Trúc

Hồ Chí Minh

29/01/2022

THADICO (ĐẦU TƯ XÂY DỰNG) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc