Trang Chủ / Tuyển Dụng / Thành phần nhân sự / Tất Cả

Vị trí tuyển dụng Tất Cả

Có 23 vị trí tuyển dụng

tất cả bộ lọc
Có 23 công việc có sẵn
vị trí tuyển dụng
Lào ,  Gia Lai ,  Campuchia ,  Hồ Chí Minh
Ứng tuyển
MỚI
Chuyên viên Kế hoạch Xây dựng
Số lượng tuyển : 1 người
Hồ Chí Minh ,  Lào ,  Miền Nam ,  Campuchia
Ứng tuyển
Trưởng nhóm Kế hoạch Xây dựng
Số lượng tuyển : 1 người
Hồ Chí Minh
Ứng tuyển
Kiến trúc sư (Nhà máy/ Showroom)
Số lượng tuyển : 1 người
Hồ Chí Minh
Ứng tuyển
Chuyên viên Thiết kế Kiến trúc
Số lượng tuyển : 1 người
Hồ Chí Minh
Ứng tuyển
MỚI
Chuyên viên Quản lý Khối lượng MEP
Số lượng tuyển : 2 người
Hồ Chí Minh
Ứng tuyển
MỚI
Lào ,  Campuchia
Ứng tuyển
MỚI
Miền Bắc ,  Miền Nam
Ứng tuyển
MỚI
Chuyên viên Quản lý môi trường
Số lượng tuyển : 1 người
Hồ Chí Minh
Ứng tuyển
MỚI
Chuyên Viên Hành Chính Kỹ Thuật
Số lượng tuyển : 1 người
Hồ Chí Minh
Ứng tuyển
MỚI
Chuyên viên mua hàng MEP
Số lượng tuyển : 1 người
Hồ Chí Minh
Ứng tuyển
MỚI
Giám Đốc Ban Hành chính
Số lượng tuyển : 1 người
Hồ Chí Minh
Ứng tuyển
Bộ lọc tìm kiếm