Giám đốc Nhân sự

Quảng Nam

16/02/2024

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng

Quảng Nam

29/01/2024

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 10 người

lưu việc
Chuyên Viên Bán Hàng

Hải Phòng ,  Hồ Chí Minh

29/01/2024

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Trưởng Nhóm Bán Hàng

Hải Phòng

29/01/2024

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 2 người

lưu việc
Chuyên Viên Thu Mua (Tiếng Trung)

Quảng Nam

29/01/2024

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 5 người

lưu việc
Chuyên Viên Kỹ Thuật Sản Xuất

Quảng Nam

27/01/2024

THACO INDUSTRIES (CƠ KHÍ & CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ) Số lượng tuyển: 20 người

lưu việc