Chuyên viên Website & Ứng dụng Mobile | VPĐH (TP. HCM)

Hồ Chí Minh

11/04/2023

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Talent Acquisition Specialist | HCMC

Hồ Chí Minh

11/04/2023

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Truyền thông Marketing | VPĐH (TP. HCM)

Hồ Chí Minh

22/05/2023

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Phó Giám Đốc Marketing - VP Miền Nam (HCM)

Hồ Chí Minh

22/05/2023

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Phó Giám Đốc Marketing Miền Bắc ( Văn phòng Miền Bắc )

Hà Nội

18/05/2023

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Trưởng phòng Kinh doanh xe, Dịch vụ & Phụ tùng Tải, Bus - THACO AUTO Lào Cai

Lào Cai ,  Lai Châu

05/05/2023

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Ứng dụng Tài chính - Kế toán | VPĐH (TP. HCM)

Hồ Chí Minh

20/04/2023

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 1 người

lưu việc
Chuyên viên Marketing xe Du lịch | VP Miền Bắc (Hà Nội)

Hà Nội

15/03/2023

THACO AUTO (Ô TÔ) Số lượng tuyển: 3 người

lưu việc