Ô tô

MÔ HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH Ô TÔ

 • Sản xuất kinh doanh đa dạng chủng loại SẢN PHẨM: xe du lịch, xe bus, xe tải và xe chuyên dụng với đầy đủ các PHÂN KHÚC (từ trung cấp đến cao cấp) theo thương hiệu và xuyên suốt chuỗi giá trị: nghiên cứu & phát triển (R&D) - Sản xuất - Phân phối - Bán lẻ.
 • Liên kết với các THƯƠNG HIỆU ô tô quốc tế (Xe du lịch: KIA - Hàn Quốc, Mazda - Nhật Bản, Peugeot - Pháp, BMW - Đức, MINI – Anh, các thương hiệu quốc tế khác ; Xe tải: Mitsubishi Fuso; Foton; Forland; Xe bus: MERCEDES, IVECO, …), đồng thời phát triển xe tải, xe bus thương hiệu THACO.

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH LĨNH VỰC Ô TÔ

 • Sản xuất: Tổ chức 04 Khối gồm Khối SXLR xe DL & Xe máy; Khối SXLR xe Tải, Bus & TBCD, Khối CNHT và Khối Cơ Khí. Hoạt động sản xuất được quản trị gồm: VPĐH, Khối và các Nhà máy.
 • Kinh doanh (Phân phối và bán lẻ): Tổ chức 05 Khối gồm Khối Kinh doanh xe du lịch; Khối Kinh doanh xe Tải & Bus; Khối KD DVPT xe DL; Khối KD DVPT Tải & Bus; Khối Mô tô & Xe máy. Hoạt động Khối kinh doanh được quản trị theo 3 cấp: VPĐH, Miền, Chi Nhánh/Đại lý. 

 

SƠ ĐỒ CHỨC DANH & NHU CẦU NHÂN SỰ

LĨNH VỰC Ô TÔ

 • Hoạt động sản xuất kinh doanh của Khối SXLR xe Du lịch & xe máy, Khối SXLR xe Tải, Bus & Thiết bị chuyên dụng được điều hành bởi GĐ ĐH SXLR & Xuất khẩu ô tô.
 • Hoạt động sản xuất kinh doanh của Khối CNHT và Khối Cơ khí được điều hành bởi GĐ ĐH SXKD CNHT & Cơ khí.
 • Kinh doanh (Phân phối và bán lẻ): Hoạt động các Khối được tổ chức, điều hành bởi PTGĐ Khối Kinh doanh xe du lịch; GĐ Khối Kinh doanh xe Tải & Bus; GĐ Khối KD DVPT xe DL; GĐ Khối KD DVPT Tải & Bus; GĐ Khối Mô tô & Xe máy. Tại Miền, từng Khối sẽ do GĐ Miền (thuộc Khối) phụ trách điều hành tổng thể hoạt động (Khối).

 

HOẠT ĐỘNG KHỐI KINH DOANH Ô TÔ DU LỊCH

 • Tổ chức hoạt động Khối Kinh doanh Ô tô Du lịch gồm: Kinh doanh (Phân phối) các thương hiệu và Quản trị showroom xe Du lịch.
 • Tại Miền được tổ chức quản trị theo Thị trường (Miền Bắc: Thị trường Hà Nội & Thị trường Miền Bắc còn lại; Miền Nam: Thị trường HCM & Thị trường Miền Nam còn lại)
 • Tổ chức các Nghiệp vụ xe Du lịch gồm: Nghiệp vụ chuyên ngành kinh doanh (phân phối); nghiệp vụ Phổ quát và Nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ Quản trị showroom từ Văn phòng điều hành đến Miền.

NGƯỜI LIÊN HỆ:

Bà NGUYỄN THIỆN MỸ – Phó Chủ tịch THACO AUTO.

Email: nguyenthienmy@thaco.com.vn

Ông ĐÀM ĐÌNH THÔNG – Phó Tổng Giám đốc Khối kinh doanh xe du lịch. 

Email: damdinhthong@thaco.com.vn

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

Ông NGUYỄN QUANG THÁI – Giám đốc Nhân sự. 

Email: hr-auto@thaco.com.vn

Điện thoại: 0938.830.880

 SƠ ĐỒ CHỨC DANH & NHU CẦU NHÂN SỰ

KINH DOANH XE DU LỊCH - VPĐH
 

NGƯỜI LIÊN HỆ:

Bà NGUYỄN THIỆN MỸ – Phó Chủ tịch THACO AUTO.

Email: nguyenthienmy@thaco.com.vn

Ông ĐÀM ĐÌNH THÔNG – Phó Tổng Giám đốc Khối kinh doanh xe du lịch. 

Email: damdinhthong@thaco.com.vn

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

Ông NGUYỄN QUANG THÁI – Giám đốc Nhân sự. 

Email: hr-auto@thaco.com.vn

Điện thoại: 0938.830.880

SƠ ĐỒ CHỨC DANH & NHU CẦU NHÂN SỰ

KINH DOANH XE DU LỊCH – MIỀN BẮC

NGƯỜI LIÊN HỆ:

Bà NGUYỄN THIỆN MỸ – Phó Chủ tịch THACO AUTO.

Email: nguyenthienmy@thaco.com.vn

Ông ĐÀM ĐÌNH THÔNG – Phó Tổng Giám đốc Khối kinh doanh xe du lịch. 

Email: damdinhthong@thaco.com.vn

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

Ông NGUYỄN QUANG THÁI – Giám đốc Nhân sự. 

Email: hr-auto@thaco.com.vn

Điện thoại: 0938.830.880

SƠ ĐỒ CHỨC DANH & NHU CẦU NHÂN SỰ

KINH DOANH XE DU LỊCH – MIỀN NAM

 

NGƯỜI LIÊN HỆ:

Bà NGUYỄN THIỆN MỸ – Phó Chủ tịch THACO AUTO.

Email: nguyenthienmy@thaco.com.vn

Ông ĐÀM ĐÌNH THÔNG – Phó Tổng Giám đốc Khối kinh doanh xe du lịch. 

Email: damdinhthong@thaco.com.vn

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

Ông NGUYỄN QUANG THÁI – Giám đốc Nhân sự. 

Email: hr-auto@thaco.com.vn

Điện thoại: 0938.830.880

 

HOẠT ĐỘNG KHỐI KINH DOANH DVPT XE DU LỊCH

 • Tổ chức hoạt động Kinh doanh DVPT xe Du lịch gồm: Quản trị Xưởng Du lịch và KD DV, KD VT-PT (Phân phối).
 • Tại Miền được tổ chức quản trị theo Thị trường (Miền Bắc gồm Thị trường Hà Nội và Thị troừng Miền Bắc còn lại; Miền Nam: Thị trường TPHCM và Thị trường Miền Nam còn lại
 • Tổ chức Nghiệp vụ gồm: nghiệp vụ Phổ quát, Nghiệp vụ chuyên ngành (phục vụ Quản trị xưởng) và Nghiệp vụ chuyên ngành (phân phối) từ Văn phòng điều hành đến Miền.

SƠ ĐỒ CHỨC DANH & NHU CẦU NHÂN SỰ

KD DỊCH VỤ PHỤ TÙNG XE DU LỊCH – VPĐH

NGƯỜI LIÊN HỆ:

Bà NGUYỄN THIỆN MỸ – Phó Chủ tịch THACO AUTO.

Email: nguyenthienmy@thaco.com.vn

Ông TRẦN VŨ SƠN – Phụ trách Khối Kinh doanh Dịch vụ phụ tùng xe Du lịch. 
Email: tranvuson@thaco.com.vn

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

Ông NGUYỄN QUANG THÁI – Giám đốc Nhân sự. 

Email: hr-auto@thaco.com.vn

Điện thoại: 0938.830.880

SƠ ĐỒ CHỨC DANH & NHU CẦU NHÂN SỰ

KD DỊCH VỤ PHỤ TÙNG XE DU LỊCH – MIỀN BẮC

NGƯỜI LIÊN HỆ:

Bà NGUYỄN THIỆN MỸ – Phó Chủ tịch THACO AUTO.

Email: nguyenthienmy@thaco.com.vn

Ông TRẦN VŨ SƠN – Phụ trách Khối Kinh doanh Dịch vụ phụ tùng xe Du lịch. 
Email: tranvuson@thaco.com.vn

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

Ông NGUYỄN QUANG THÁI – Giám đốc Nhân sự. 

Email: hr-auto@thaco.com.vn

Điện thoại: 0938.830.880

SƠ ĐỒ CHỨC DANH & NHU CẦU NHÂN SỰ

KD DỊCH VỤ PHỤ TÙNG XE DU LỊCH – MIỀN NAM

NGƯỜI LIÊN HỆ:

Bà NGUYỄN THIỆN MỸ – Phó Chủ tịch THACO AUTO.

Email: nguyenthienmy@thaco.com.vn

Ông TRẦN VŨ SƠN – Phụ trách Khối Kinh doanh Dịch vụ phụ tùng xe Du lịch. 
Email: tranvuson@thaco.com.vn

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

Ông NGUYỄN QUANG THÁI – Giám đốc Nhân sự. 

Email: hr-auto@thaco.com.vn

Điện thoại: 0938.830.880

HOẠT ĐỘNG KHỐI KINH DOANH Ô TÔ TẢI & BUS

 • Tổ chức hoạt động Khối Kinh doanh Ô tô Tải & Bus gồm: Kinh doanh (phân phối) Tải, Bus và Quản trị showroom xe Tải & Bus.
 • Miền được tổ chức quản trị Thị trường theo Khu vực. Miền Bắc gồm Khu vực Hà Nội + 5: Hà Nội + Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ; Khu vực Miền Bắc còn lại: Tây Bắc Bộ Đông Bắc Bộ, Nam Bắc Bộ. Miền Nam gồm Khu vực TPHCM + 5: TPHCM + Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước và Khu vực. Miền Nam còn lại: Trung Bộ, Đông Nam Bộ +Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.
 • Tổ chức các Nghiệp vụ gồm: Nghiệp vụ chuyên ngành Kinh doanh (phân phối); nghiệp vụ Phổ quát và Nghiệp vụchuyên ngành phục vụ Quản trị showroom từ Văn phòng điều hành đến Miền.

 

SƠ ĐỒ CHỨC DANH & NHU CẦU NHÂN SỰ

KINH DOANH XE TẢI & BUS - VPĐH

NGƯỜI LIÊN HỆ:

Bà NGUYỄN THIỆN MỸ – Phó Chủ tịch THACO AUTO. 
Email: nguyenthienmy@thaco.com.vn
Ông PHẠM ĐĂNG CHÂU – Giám đốc Khối kinh doanh xe Tải & Bus. 
Email: phamdangchau@thaco.com.vn
NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ:
Ông HUỲNH HỮU LỘC – Phó Giám đốc Nhân sự. 
Email: hr-auto@thaco.com.vn
Điện thoại: 0901.808.040

 

SƠ ĐỒ CHỨC DANH & NHU CẦU NHÂN SỰ

KINH DOANH XE TẢI & BUS – MIỀN BẮC

NGƯỜI LIÊN HỆ:

Bà NGUYỄN THIỆN MỸ – Phó Chủ tịch THACO AUTO. 
Email: nguyenthienmy@thaco.com.vn
Ông PHẠM ĐĂNG CHÂU – Giám đốc Khối kinh doanh xe Tải & Bus. 
Email: phamdangchau@thaco.com.vn
NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ:
Ông HUỲNH HỮU LỘC – Phó Giám đốc Nhân sự. 
Email: hr-auto@thaco.com.vn
Điện thoại: 0901.808.040

 

SƠ ĐỒ CHỨC DANH & NHU CẦU NHÂN SỰ

KINH DOANH XE TẢI & BUS – MIỀN NAM

NGƯỜI LIÊN HỆ:

Bà NGUYỄN THIỆN MỸ – Phó Chủ tịch THACO AUTO. 
Email: nguyenthienmy@thaco.com.vn
Ông PHẠM ĐĂNG CHÂU – Giám đốc Khối kinh doanh xe Tải & Bus. 
Email: phamdangchau@thaco.com.vn
NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ:
Ông HUỲNH HỮU LỘC – Phó Giám đốc Nhân sự. 
Email: hr-auto@thaco.com.vn
Điện thoại: 0901.808.040

HOẠT ĐỘNG KHỐI KINH DOANH DỊCH VỤ PHỤ TÙNG Ô TÔ TẢI & BUS

 • Tổ chức hoạt động gồm: Quản trị xưởng Tải & Bus và Kinh doanh Dịch vụ, Kinh doanh Phụ tùng – vật tư (Phân phối).
 • Tại Miền được tổ chức quản trị theo Thị trường (Miền Bắc gồm Thị trường Hà Nội + 5 (Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ); Thị trường Miền Bắc còn lại; Miền Nam: Thị trường TPHCM+ 5 (Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An) và Thị trường Miền Nam còn lại
 • Tổ chức Nghiệp vụ gồm: nghiệp vụ Phổ quát, Nghiệp vụ chuyên ngành (phục vụ Quản trị xưởng) và Nghiệp vụ chuyên ngành (phân phối) từ Văn phòng điều hành đến Miền.

NGƯỜI LIÊN HỆ:

Bà NGUYỄN THIỆN MỸ – Phó Chủ tịch THACO AUTO.

Email: nguyenthienmy@thaco.com.vn

Ông KIỀU HỮU ĐỨC – Giám đốc Khối kinh doanh DVPT xe Tải & Bus. 

Email: kieuhuuduc@thaco.com.vn

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

Ông HUỲNH HỮU LỘC  – Phó Giám đốc Nhân sự. 

Email: hr-auto@thaco.com.vn

Điện thoại: 0901.808.040

SƠ ĐỒ CHỨC DANH & NHU CẦU NHÂN SỰ

KD DỊCH VỤ PHỤ TÙNG XE TẢI & BUS – VPĐH

 

NGƯỜI LIÊN HỆ:

Bà NGUYỄN THIỆN MỸ – Phó Chủ tịch THACO AUTO.

Email: nguyenthienmy@thaco.com.vn

Ông KIỀU HỮU ĐỨC – Giám đốc Khối kinh doanh DVPT xe Tải & Bus. 

Email: kieuhuuduc@thaco.com.vn

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

Ông HUỲNH HỮU LỘC  – Phó Giám đốc Nhân sự. 

Email: hr-auto@thaco.com.vn

Điện thoại: 0901.808.040

SƠ ĐỒ CHỨC DANH & NHU CẦU NHÂN SỰ

KD DỊCH VỤ PHỤ TÙNG XE TẢI & BUS – MIỀN BẮC

 

 

NGƯỜI LIÊN HỆ:

Bà NGUYỄN THIỆN MỸ – Phó Chủ tịch THACO AUTO.

Email: nguyenthienmy@thaco.com.vn

Ông KIỀU HỮU ĐỨC – Giám đốc Khối kinh doanh DVPT xe Tải & Bus. 

Email: kieuhuuduc@thaco.com.vn

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

Ông HUỲNH HỮU LỘC  – Phó Giám đốc Nhân sự. 

Email: hr-auto@thaco.com.vn

Điện thoại: 0901.808.040

 

SƠ ĐỒ CHỨC DANH & NHU CẦU NHÂN SỰ

KD DỊCH VỤ PHỤ TÙNG XE TẢI & BUS – MIỀN NAM

 

NGƯỜI LIÊN HỆ:

Bà NGUYỄN THIỆN MỸ – Phó Chủ tịch THACO AUTO.

Email: nguyenthienmy@thaco.com.vn

Ông KIỀU HỮU ĐỨC – Giám đốc Khối kinh doanh DVPT xe Tải & Bus. 

Email: kieuhuuduc@thaco.com.vn

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

Ông HUỲNH HỮU LỘC  – Phó Giám đốc Nhân sự. 

Email: hr-auto@thaco.com.vn

Điện thoại: 0901.808.040

MÔ HÌNH KINH DOANH CHI NHÁNH

 • Tổ chức hoạt động Kinh doanh Chi nhánh gồm : Kinh doanh xe các thương hiệu, Kinh doanh DVHT, Kinh doanh Dịch vụ phụ tùng xe du lịch/ Tải & Bus được
 • Tổ chức các nghiệp vụ Quản trị: Tài chính – Kế toán, Nhân sự, Kế hoạch, Marketing, Hành chính để hỗ trợ, phục vụ cho các hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh.

 

SƠ ĐỒ CHỨC DANH & NHU CẦU NHÂN SỰ

CHI NHÁNH XE DU LỊCH

NGƯỜI LIÊN HỆ:

Bà NGUYỄN THIỆN MỸ – Phó Chủ tịch THACO AUTO.

Email: nguyenthienmy@thaco.com.vn

Ông ĐÀM ĐÌNH THÔNG – Phó Tổng Giám đốc Khối kinh doanh xe du lịch. 

Email: damdinhthong@thaco.com.vn

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

Ông NGUYỄN QUANG THÁI – Giám đốc Nhân sự. 

Email: hr-auto@thaco.com.vn

Điện thoại: 0938.830.880

 

SƠ ĐỒ CHỨC DANH & NHU CẦU NHÂN SỰ

CHI NHÁNH XE TẢI BUS

NGƯỜI LIÊN HỆ:

Bà NGUYỄN THIỆN MỸ – Phó Chủ tịch THACO AUTO. 
Email: nguyenthienmy@thaco.com.vn
Ông PHẠM ĐĂNG CHÂU – Giám đốc Khối kinh doanh xe Tải & Bus. 
Email: phamdangchau@thaco.com.vn
NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ:
Ông HUỲNH HỮU LỘC – Phó Giám đốc Nhân sự. 
Email: hr-auto@thaco.com.vn
Điện thoại: 0901.808.040

 

 

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

VP Điều hành và Miền Nam: Tòa nhà SOFIC, Khu Đô thị Sala, Số 10 Mai Chí Thọ, Phường An Lợi Đông, Quận 2 - Tp HCM

Miền Bắc: Lô D6, KCN Hà Nội Đài Tư, 386 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

NGƯỜI LIÊN HỆ

BÀ NGUYỄN THIỆN MỸ

Phó Chủ tịch THACO AUTO

nguyenthienmy@thaco.com.vn

ÔNG ĐÀM ĐÌNH THÔNG

Phó Tổng Giám đốc Khối kinh doanh xe du lịch

damdinhthong@thaco.com.vn

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Ông Nguyễn Quang Thái

Giám đốc Nhân sự

hr-auto@thaco.com.vn 0938830880

Ông Huỳnh Hữu Lộc

Phó Giám đốc Nhân sự

hr-auto@thaco.com.vn 0901808040

Tiêu chí tiêu chuẩn tuyển dụng cơ bản
 • Thái độ làm việc tích cực: đức độ, uy tín, gương mẫu, ý chí, nghị lực và tận tâm trong công việc.
 • Có kiến thức về quản trị kinh doanh và Marketing tại vị trí đảm nhiệm. Khả năng giao tiếp, đàm phán, biên soạn tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh; Có kiến thức và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin thế hệ mới.
 • Có khả năng thiết lập hệ thống quản trị và tổ chức bộ máy nhân sự. Khả năng đào tạo và phát triển nhân sự.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô.
Ứng tuyển

Ứng viên quan tâm các vị trí của Ô TÔ, vui lòng nhập thông tin và gửi CV vào ô dưới đây

Upload hồ sơ