TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH

Trưởng Phòng Quản Trị Hành Chính

  • Số lượng tuyển: 1
  • THACO GROUP
  • Hết hạn trong 12 ngày
  • Hồ Chí Minh

Các phúc lợi dành cho bạn

  • Bảo hiểm theo quy định
  • Tiền thưởng

Mô tả công việc

- Xây dựng cấu trúc, sơ đồ chức danh Nghiệp vụ Hành chính; 

- Tham gia xây dựng CNNV các nghiệp vụ hành chính, trách nhiệm các vị trí chức danh, đề xuất phân công nhân sự phụ trách các nghiệp vụ hành chính/hành chính các văn phòng và Tổng công ty thành viên;

- Xây dựng/thẩm định hệ thống văn bản quản trị hành chính (chính sách, quy định, quy trình khung); 

- Triển khai và kiểm soát thực hiện tại các Văn phòng và đơn vị trực thuộc;

- Xây dựng, tổ chức các chương trình huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ, dịch vụ Hành chính;

Xây dựng các quy định và tổ chức triển khai và kiểm soát thực hiện công tác lập kế hoạch công tác hành chính (bao gồm kế hoạch chi phí hành chính) tại các Văn phòng và đơn vị trực thuộc;

- Tham mưu xây dựng các định mức, tiêu chuẩn và quy trình quản lý chi phí hành chính;

- Kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy định đối với Nghiệp vụ hành chính các đơn vị trực thuộc.

- Tham gia xây dựng, đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính.

Tiêu chí, tiêu chuẩn yêu cầu

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh/ Hành chính/ Luật;

- Có kinh nghiệm 05 năm trở lên làm công tác quản lý hành chính/ nhân sự/ pháp lý;

- Có kinh nghiệm trong công tác quản trị hệ thống hành chính; lập và triển khai thực hiện các kế hoạch hành chính; có kinh nghiệm về quản trị chi phí hành chính, thực hành 5S và xây dựng hệ thống đánh giá KPI;

- Thái độ làm việc tích cực: Có ý thức đóng góp cống hiến, ý chí nghị lực, ý thức rèn luyện bản thân, làm việc tập thể và tinh thần trách nhiệm cao;

- Kỹ năng soạn thảo, trình bày văn bản: Quy chế, quy định và chính sách hành chính; Kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo;

- Khả năng chịu được áp lực công việc và sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.

Thông tin liên hệ

  • THACO Group: Ban Nhân sự THACO
  • hr@thaco.com.vn
  • 0938830880

VỊ TRÍ TƯƠNG TỰ

Trưởng Phòng Kiểm Soát Nội Bộ

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

29/06/2021

Kế Toán Tài Sản

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

27/08/2021

Kế Toán Thanh Toán và Công Nợ

Hồ Chí Minh

Số lượng 2 người

19/08/2021

Chuyên viên Pháp lý kinh doanh

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

28/07/2021

Kế Toán Trưởng THACO GROUP

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

16/07/2021

Chuyên viên Pháp lý Tố tụng

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

24/06/2021

Chuyên viên Chiến lược - Quản trị hệ thống

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

01/07/2021

Phó Tổng Giám Đốc Phụ trách Nhân Sự THACO

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

01/07/2021