TRƯỞNG PHÒNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Trưởng Phòng Kiểm Soát Nội Bộ

  • Số lượng tuyển: 1
  • THACO GROUP
  • Hết hạn trong 12 ngày
  • Hồ Chí Minh

Các phúc lợi dành cho bạn

  • Bảo hiểm theo quy định
  • Tiền thưởng

Mô tả công việc

- Chịu trách nhiệm xây dựng chương trình kiểm toán và triển khai, giám sát nhân sự thực hiện kiểm toán theo kế hoạch đã được phê duyệt;

- Tham mưu xây dựng/ hoàn thiện hệ thống các chính sách quy định THACO theo định hướng của Trưởng Ban KSNB.

Tiêu chí, tiêu chuẩn yêu cầu

- Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Luật. Có Chứng chỉ nhành nghề liên quan như: ACCA, CPA, Lead Auditor, ISO/TS, CFA, CEO.

- Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm toán/KSNB đã từng giữ vị trí Quản lý/Điều hành hoạt động Kiểm toán/KSNB tại các Công ty Kiểm toán Quốc tế hoặc tương đương.

- Có khả năng nhận diện, đánh giá rủi ro và tham mưu giải pháp phù hợp.

- Có năng lực tổ chức, quản lý điều hành; Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, công tâm và chuẩn mực trong ứng xử.

- Có ý thức tuân thủ pháp luật, thái độ làm việc tích cực, kỷ luật, vượt khó.

- Tiếng Anh đáp ứng yêu cầu công việc. Thành thạo tin học văn phòng.

Thông tin liên hệ

  • THACO Group: Ban Nhân sự THACO
  • hr@thaco.com.vn
  • 0938830880

VỊ TRÍ TƯƠNG TỰ

Trưởng Phòng Quản Trị Hành Chính

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

01/07/2021

Kế Toán Tài Sản

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

27/08/2021

Kế Toán Thanh Toán và Công Nợ

Hồ Chí Minh

Số lượng 2 người

19/08/2021

Chuyên viên Pháp lý kinh doanh

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

28/07/2021

Kế Toán Trưởng THACO GROUP

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

16/07/2021

Chuyên viên Pháp lý Tố tụng

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

24/06/2021

Chuyên viên Chiến lược - Quản trị hệ thống

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

01/07/2021

Phó Tổng Giám Đốc Phụ trách Nhân Sự THACO

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

01/07/2021