CHUYÊN VIÊN CHIẾN LƯỢC - QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

Chuyên viên Chiến lược - Quản trị hệ thống

  • Số lượng tuyển: 1
  • THACO GROUP
  • Hết hạn trong 12 ngày
  • Hồ Chí Minh

Các phúc lợi dành cho bạn

  • Bảo hiểm theo quy định
  • Tiền thưởng

Mô tả công việc

Kế hoạch: 
- Theo dõi và tổng hợp báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác quản trị của các TCT.
- Tác nghiệp với các nhân sự kế hoạch theo ngành dọc, nhân sự đầu mối của các ban để tiếp nhận các báo cáo từ các TCT.
- Tổng hợp các báo cáo của TCT: báo cáo tuần, báo cáo giao ban, báo cáo tổng kết, sơ kết, báo cáo đại hội cổ đông và các báo cáo chuyên đề TCT…
- Hệ thống thông tin quản trị: Xây dựng và cập nhật dữ liệu cơ bản thông tin THACO cung cấp cho truyền thông, và các đơn vị liên quan.

Quản trị hệ thống: 
- Hỗ trợ lãnh đạo xây dựng cấu trúc, sơ đồ tổ chức, quy chế hoạt động.
- Hỗ trợ công tác tổ chức xây dựng và chia sẻ hệ thống thông tin xuyên suốt toàn hệ thống.

Tiêu chí, tiêu chuẩn yêu cầu

- Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên ngành Kinh tế, Luật hoặc liên quan.
- Ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương ở công ty có quy mô lớn.
- Có kỹ năng soạn thảo văn bản, tổng hợp báo cáo, phân tích số liệu.
- Có kỹ năng làm việc nhóm và nghiên cứu độc lập.
- Sử dụng tiếng Anh thành thạo.

Thông tin liên hệ

  • THACO Group: Ban Nhân sự THACO
  • hr@thaco.com.vn
  • 0938830880

VỊ TRÍ TƯƠNG TỰ

Chuyên viên Pháp lý Tố tụng

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

24/06/2021

Trợ Lý Tài Chính

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

21/05/2021

Trợ Lý Quản Lý Thương Hiệu (Assistant Brand Manager)

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

01/07/2021

Kế Toán Tài Sản

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

27/08/2021

Kế Toán Thanh Toán và Công Nợ

Hồ Chí Minh

Số lượng 2 người

19/08/2021

Chuyên viên Pháp lý kinh doanh

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

28/07/2021

Kế Toán Trưởng THACO GROUP

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

16/07/2021

Trưởng Phòng Quản Trị Hành Chính

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

01/07/2021