PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH NHÂN SỰ THACO

Phó Tổng Giám Đốc Phụ trách Nhân Sự THACO

  • Số lượng tuyển: 1
  • THACO GROUP
  • Hết hạn trong 12 ngày
  • Hồ Chí Minh

Các phúc lợi dành cho bạn

  • Tiền thưởng
  • Chế độ nghỉ phép
  • Xe đưa đón

Mô tả công việc

- Hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực THACO;
- Xây dựng và ban hành các chính sách, quy chế, quy định, quy trình khung nghiệp vụ nhân sự trên toàn THACO;
- Quản trị nghiệp vụ nhân sự cho thành phần nhân sự Lãnh đạo; hoạch định và phát triển nhân sự Lãnh đạo toàn THACO;
- Hỗ trợ, hướng dẫn và kiểm soát thực hiện nghiệp vụ chuyên môn nhân sự tại các Tổng công ty;
- Đào tạo kỹ năng quản trị nhân sự.

Tiêu chí, tiêu chuẩn yêu cầu

- Kiến thức: có kiến thức chuyên sâu về quản trị nhân sự; khả năng tham mưu, hoạch định và triển khai chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty.
- Khả năng xây dựng và triển khai tổng thể chính sách quản trị - phát triển nguồn nhân lực.
- Khả năng phân tích và đưa ra các giải pháp đào tạo - phát triển nguồn nhân lực theo chiến lược công ty.
- Khả năng quản lý, lãnh đạo; dẫn dắt đội ngũ, tạo động lực cho nhân viên. Hiểu hệ thống quản trị THACO.
- Thái độ làm việc tích cực, có tinh thần cầu tiến, kiên trì và có giải pháp vượt qua khó khăn/ thách thức; có ảnh hưởng tốt đến các thành viên khác.
- Tiếng Anh: Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành và sử dụng tốt các kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết.

Thông tin liên hệ

  • THACO Group: Ban Nhân sự THACO
  • hr@thaco.com.vn
  • 0938830880

VỊ TRÍ TƯƠNG TỰ

Kế Toán Tài Sản

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

27/08/2021

Kế Toán Thanh Toán và Công Nợ

Hồ Chí Minh

Số lượng 2 người

19/08/2021

Chuyên viên Pháp lý kinh doanh

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

28/07/2021

Kế Toán Trưởng THACO GROUP

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

16/07/2021

Trưởng Phòng Quản Trị Hành Chính

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

01/07/2021

Trưởng Phòng Kiểm Soát Nội Bộ

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

29/06/2021

Chuyên viên Pháp lý Tố tụng

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

24/06/2021

Chuyên viên Chiến lược - Quản trị hệ thống

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

01/07/2021