TRỢ LÝ QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU (BRANDING ASSISTANT MANAGER)

Trợ Lý Quản Lý Thương Hiệu (Branding Assistant Manager)

  • Số lượng tuyển: 1
  • THACO GROUP
  • Hết hạn trong 17 ngày
  • Hồ Chí Minh

Các phúc lợi dành cho bạn

  • Bảo hiểm theo quy định
  • Tiền thưởng

Mô tả công việc

- Tham mưu cho Ban Lãnh Đạo về công tác quản trị thương hiệu THACO và các thương hiệu Tổng Công ty thành viên.
- Tham gia xây dựng các quy trình, quy định, quy chuẩn về quản trị thương hiệu; biên soạn tài liệu hướng dẫn quản trị thương hiệu THACO và thương hiệu các Tổng Công ty thành viên.
- Phối hợp phòng marketing các Tổng Công ty thành viên xây dựng, cập nhật tài liệu ứng dụng nhận diện thương hiệu.
- Theo dõi, giám sát việc tuân thủ quy định nhận diện thương hiệu tại THACO Group và các Tổng công ty thành viên.
- Tham gia quản lý, triển khai kế hoạch khai các chương trình marketing, truyền thông gia tăng giá trị Thương hiệu THACO và thương hiệu các Tổng Công Ty thành viên.

Tiêu chí, tiêu chuẩn yêu cầu

- Có kiến thức chuyên môn về marketing và thương hiệu.
- Có khả năng lập kế hoạch triển khai các hạng mục ứng dụng nhận diện và các hoạt động marketing, truyền thông gia tăng nhận biết thương hiệu.
- Kinh nghiệm quản trị thương hiệu trong doanh nghiệp.
- Có năng lực hoạch định kế hoạch và quản lý công việc hiệu quả.
- Khả năng biên soạn quy trình, quy định nghiệp vụ.
- Kỹ năng thuyết trình, đào tạo, đàm phán.
- Kỹ năng quản trị, giao tiếp tốt.
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Thông tin liên hệ

  • THACO Group: Ban Nhân sự THACO
  • hr@thaco.com.vn
  • 0938830880

VỊ TRÍ TƯƠNG TỰ

Chuyên Viên Truyền Thông Mạng Xã Hội

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

01/03/2021

Trợ lý Dự Án Chiến Lược

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

01/03/2021

Giám Đốc Marketing

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

05/04/2021

Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Hoạ

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

31/03/2021

Kế Toán Quản Trị

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

25/03/2021

Chuyên Viên Phân Tích Dự Án

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

18/03/2021

Chuyên Viên Hoạt Động Nội Bộ và Thi Đua

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

01/03/2021

Trợ Lý Kế Hoạch

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

20/02/2021