TRƯỞNG PHÒNG THANH TRA

Trưởng Phòng Thanh Tra

  • Số lượng tuyển: 1
  • THACO GROUP
  • Hết hạn trong 24 ngày
  • Hồ Chí Minh

Các phúc lợi dành cho bạn

  • Bảo hiểm theo quy định
  • Tiền thưởng

Mô tả công việc

-    Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của Phòng Thanh tra nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo Quy định tổ chức và hoạt động của Phòng Thanh tra;
-    Chủ trì thanh tra việc thực hiện quyết định của Tổng Công ty, các yêu cầu của báo cáo tuân thủ, kiểm toán nội bộ, quyết định xử lý kỷ luật … đối với các cá nhân, đơn vị trên toàn hệ thống THACO GROUP;
-    Chủ trì việc kiểm tra tuân thủ chấp hành quy định pháp luật; điều tra, xác minh và kết luận nội bộ về các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, quy định nội bộ của các đơn vị, cá nhân trên toàn hệ thống THACO GROUP; 
-    Chủ trì việc tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo; điều tra, xác minh, kết luận, báo cáo Ban Tổng Giám đốc và trả lời người khiếu nại, tố cáo;
-    Trực tiếp phân công Phó trưởng phòng, Trưởng bộ phận và các chuyên viên thực hiện 02 (hai) nhiệm vụ: Thanh tra và kiểm tra tuân thủ; giải quyết khiếu nại, tố cáo nội bộ;
-    Đề xuất và/hoặc chủ động xử lý, giải quyết các tình huống cấp bách có ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty bằng các phương án hợp pháp và phù hợp.

Tiêu chí, tiêu chuẩn yêu cầu

-    Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành luật.  
-    Kinh nghiệm: Từ 10 năm công tác pháp lý, trong đó có ít nhất 02 năm công tác ở vị trí trưởng phòng thanh tra.
-    Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh và thành thạo các ứng dụng CNTT theo yêu cầu công việc.

Thông tin liên hệ

  • THACO Group: Ban Nhân sự THACO
  • hr@thaco.com.vn
  • 0938830880

VỊ TRÍ TƯƠNG TỰ

Trợ Lý Thu Thập Thông Tin Mạng Xã Hội Mới

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

01/03/2021

Trợ Lý Hoạt Động Nội Bộ và Thi Đua Mới

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

01/03/2021

Trợ Lý Kế Hoạch

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

20/02/2021

Trợ lý Dự Án Chiến Lược Mới

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

01/03/2021

Chuyên viên Kiểm Toán Nội Bộ (Senior Internal Auditor) Mới

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

01/03/2021