TRỢ LÝ NHÂN SỰ

Trợ Lý Nhân Sự

  • Số lượng tuyển: 1
  • LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP
  • Hết hạn trong 19 ngày
  • Gia Lai

Các phúc lợi dành cho bạn

  • Chế độ nghỉ phép
  • Bảo hiểm theo quy định
  • Tăng lương hàng năm

Mô tả công việc

* Chiến lược:
- Tham gia hoạch định chiến lược, chính sách nhân sự.
- Tham mưu cho Giám đốc Nhân sự các vấn đề liên quan đến quản trị nguồn nhân lực trong từng giai đoạn.
- Tham gia hoàn thiện sơ đồ tổ chức nhân sự cho đơn vị.
- Xây dựng/ cập nhật tiêu chí tiêu chuẩn tuyển dụng cho các thành phần nhân sự.
- Tham gia định biên nhân sự và tuyển dụng nhân sự nội bộ.
- Đánh giá nhu cầu đào tạo để triển khai và giám sát các chương trình đào tạo.
- Quản lý bộ tài liệu quản trị nhân sự (chức năng nghiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh, mô tả công việc, tiêu chuẩn tuyển dụng, quy trình…).
- Thực hiện báo cáo/ phân tích biến động nhân sự.
* Đánh giá nhân sự:
- Chủ trì xây dựng tiêu chí tiêu chuẩn cho từng thành phần nhân sự.
- Hỗ trợ, giám sát công tác đánh giá nhân sự tại đơn vị.
- Xây dựng chương trình đánh giá phù hợp với từng thành phần nhân sự.

Tiêu chí, tiêu chuẩn yêu cầu

- Có ít nhất 3 năm làm vị trí Nhân Sự

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên Quản Trị Nhân Sự hoặc các chuyên ngành có liên quan;
- Có kinh nghiệm thực hiện các báo cáo;
- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
- Tinh thần làm chủ công việc;
- Cẩn thận, cầu tiến, hòa nhã, lắng nghe, chịu khó;

Thông tin liên hệ

  • Phòng Nhân sự Nông nghiệp
  • hr-agri@thaco.com.vn
  • 0977998895

VỊ TRÍ TƯƠNG TỰ

Trợ Lý Thương Hiệu

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

19/11/2020

Kế Toán Trưởng Công Ty Chăn Nuôi

An Giang

Số lượng 1 người

14/01/2021

Chuyên Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu Trái Cây

Gia Lai ,  Hồ Chí Minh

Số lượng 3 người

14/01/2021

Chuyên Viên Kế Hoạch Kinh Doanh

Hồ Chí Minh ,  Gia Lai

Số lượng 1 người

13/01/2021

Nhân Viên Hành Chính (Làm việc tại Pleiku)

Gia Lai

Số lượng 1 người

13/01/2021

Chuyên viên Quản Trị Hệ Thống

Gia Lai ,  Campuchia ,  Hồ Chí Minh

Số lượng 5 người

07/12/2020

Chuyên Viên Pháp lý Dự Án

Gia Lai

Số lượng 1 người

19/11/2020

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Nông Nghiệp

Campuchia

Số lượng 50 người

01/01/2021