TRỢ LÝ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

Trợ Lý Quản Trị Hệ Thống

  • Số lượng tuyển: 2
  • THACO GROUP (HOLDINGS)
  • Hết hạn trong 30 ngày
  • Hồ Chí Minh

Các phúc lợi dành cho bạn

  • Bảo hiểm theo quy định
  • Tăng lương hàng năm

Mô tả công việc

  • Thực thi các nhiệm vụ do Lãnh đạo Ban Chiến LượcKế Hoạch giao phó, bao gồm:

Nghiên cứu, xây dựng phương án triển khai các hệ thống quản trị nội bộ

Tiêu chí, tiêu chuẩn yêu cầu

Trình độ chuyên môn tối thiểu: Cử nhân các ngành Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin;
Kiến thức về quản trị hệ thống;
Kiến thức về phân tích kinh doanh (Busines Analysis)
Ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác liên quan đến quản trị hệ thống
Kinh nghiệm sử dụng các hệ thống phần mềm quản (ERP, CRM, DMS, MIS, …);
Tiếng Anh: Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành sử dụng tốt các kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết.
 

Thông tin liên hệ

  • THACO Group: Ban Nhân sự THACO
  • hr@thaco.com.vn
  • 0938830880

VỊ TRÍ TƯƠNG TỰ

LEGAL ASSISTANT MANAGER (BARRISTER) Mới

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

30/10/2020

Investment Specialist

Hồ Chí Minh

Số lượng 2 người

08/10/2020