STRATEGIC PROJECT ASSISTANT MANAGER

Strategic Project Assistant Manager

  • Số lượng tuyển: 1
  • THACO GROUP (HOLDINGS)
  • Hết hạn trong 37 ngày
  • Hồ Chí Minh

Các phúc lợi dành cho bạn

  • Chế độ nghỉ phép
  • Bảo hiểm theo quy định

Mô tả công việc

- Hỗ trợ, tham mưu cho Phó phòng Dự án chiến lược.
- Thực hiện các báo cáo phân tích, nghiên cứu chuyên sâu (Feasibility study) theo yêu cầu của các dự án.
- Quản lý tiến độ thực hiện các dự án với đối tác & nội bộ.
- Soạn thảo, biên dịch các văn bản pháp lý, các văn kiện gửi các đối tác, các văn bản nội bộ.
- Phiên dịch tại các cuộc họp với đối tác nước ngoài.

Tiêu chí, tiêu chuẩn yêu cầu

KIẾN THỨC
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Đầu tư, Kiểm toán, Quản trị Kinh doanh.
- Có trên 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
- Kiến thức về pháp lý giao dịch, phân tích tài chính, phân tích môi trường kinh doanh (chính sách – kinh tế vĩ mô - thị trường)
- Kiến thức về quản lý dự án
- Kiến thức về chính sách – kinh tế vĩ mô – thị trường 
KỸ NĂNG
- Tư duy phản biện, logic
- Kỹ năng phân tích, nghiên cứu
- Kỹ năng biên soan văn bản/văn kiện, trình bày, giao tiếp hiệu quả sử dụng ngôn ngữ chuyên ngành (bao gồm tiếng Anh)
- Kỹ năng đa nhiệm, quản lý thời gian hiệu quả, làm việc nhóm

Thông tin liên hệ

  • THACO Group: Ban Nhân sự THACO
  • hr@thaco.com.vn
  • 0938830880

VỊ TRÍ TƯƠNG TỰ

Trợ Lý Quản Trị Hệ Thống

Hồ Chí Minh

Số lượng 2 người

28/08/2020

Phó Giám Đốc Marketing ( Phụ Trách Tổng Công Ty Thành Viên)

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

15/09/2020

Chuyên Viên Hoạt Động Nội Bộ

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

01/09/2020

Trưởng Bộ phận Nguồn vốn – Dòng tiền

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

28/08/2020

Financial Specialist

Hồ Chí Minh

Số lượng 2 người

28/08/2020

Investment Specialist

Hồ Chí Minh

Số lượng 2 người

09/09/2020