PHÓ GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH ( PHỤ TRÁCH LĨNH VỰC SX-KD)

Phó Giám Đốc Hành Chính ( Phụ Trách Lĩnh Vực Sx-Kd)

  • Số lượng tuyển: 1
  • THACO GROUP (HOLDINGS)
  • Hết hạn trong 55 ngày
  • Hồ Chí Minh

Các phúc lợi dành cho bạn

  • Chế độ nghỉ phép
  • Tiền thưởng

Mô tả công việc

- Chịu trách nhiệm quản trị nghiệp vụ, tổ chức và kiểm soát hiệu quả hoạt động Hành chính tại lĩnh vực SX-KD.
- Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các lĩnh vực SX-KD về quản trị và tổ chức dịch vụ Hành chính.
- Hoạch định, xây dựng và triển khai kế hoạch quản trị nghiệp vụ, dịch vụ Hành chính;
- Chủ trì xây dựng các chế độ chính sách, quy định, quy trình khung về nghiệp vụ, dịch vụ Hành chính.
- Hoạch định kế hoạch nhân sự, xây dựng các chương trình đánh giá, khung lương, tiêu chí tuyển dụng, khen thưởng, bổ nhiệm, điều chuyển nhân sự trực thuộc.
- Xây dựng các chương trình huấn luyện nghiệp vụ hành chính;

Tiêu chí, tiêu chuẩn yêu cầu

- Thái độ làm việc tích cực: Ý chí, nghị lực, đức độ, uy tín, trung thực, liêm chính và gương mẫu;
- Năng lực chuyên môn, năng lực quản trị và năng lực lãnh đạo phù hợp với vị trí đảm nhiệm;
- Ưu tiên có kinh nghiệm đảm trách vị trí công việc tương đương chức danh ứng tuyển tại các tập đoàn trong và ngoài nước;
- Tiếng Anh & công nghệ thông tin: giao tiếp, đàm phán và biên soạn tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh; ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng số hoá.

Thông tin liên hệ

  • THACO Group: Ban Nhân sự THACO
  • hr@thaco.com.vn
  • 0938830880

VỊ TRÍ TƯƠNG TỰ

Phó Giám Đốc Nhân Sự ( Phụ Trách Lĩnh Vực SX - KD)

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

16/05/2020

Phó Giám Đốc Tài Chính ( Phụ Trách Lĩnh Vực Sx-Kd)

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

16/05/2020

Phó Giám Đốc Ứng Dụng & Phát Triển Phần Mềm

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

21/05/2020

Trợ Lý Kế Hoạch Kinh Doanh Logistics (Làm Việc Tại Tp HCM)

Hồ Chí Minh

Số lượng 2 người

19/05/2020

Financial Specialist

Hồ Chí Minh

Số lượng 2 người

18/05/2020

Investment Specialist

Hồ Chí Minh

Số lượng 2 người

18/05/2020

Trưởng phòng Kế hoạch (Công ty Dịch vụ Đô thị)

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

16/04/2020

Trưởng phòng Nhân sự (Công ty Dịch vụ Đô thị)

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

16/04/2020