CHUYÊN VIÊN MARKETING TỔNG HỢP

Chuyên viên Marketing tổng hợp

 • Số lượng tuyển: 1
 • THACO GROUP
 • Hết hạn trong 21 ngày
 • Hồ Chí Minh

Các phúc lợi dành cho bạn

 • Chế độ nghỉ phép
 • Đào tạo
 • Bảo hiểm theo quy định
 • Tăng lương hàng năm
 • Tiền thưởng

Mô tả công việc

 • Phối hợp và hỗ trợ lên kế hoạch Marketing theo từng Quý, Tháng cho THACO và các Tập Đoàn Thành Viên (TĐTV);
 • Giám sát, thực thi và đánh giá hiệu quản các hoạt động Marketing THACO và các TĐTV;
 • Soạn thảo, tổng hợp và hệ thống hoá các biểu mẫu, quy định, quy trình Marketing;
 • Tổng hợp kế hoạch và báo cáo công việc kế hoạch Marketing tại THACO và các TĐTV theo định kỳ;
 • Phân tích thông tin Marketing vĩ mô, ngành kinh doanh, xu hướng thị trường và lập báo cáo tham mưu cho Lãnh đạo ban;
 • Tư vấn và tham gia hỗ trợ nghiệp vụ cho các TĐTV theo yêu cầu công việc.

Tiêu chí, tiêu chuẩn yêu cầu

1. Trình độ chuyên môn (Bằng cấp yêu cầu): Tốt nghiệp Đại học trở lên các ưu tiên chuyên ngành: QTKD, Marketing.
2. Kinh nghiệm:  Kinh nghiệm trên 05 năm vị trí tương tương
3. Độ tuổi, sức khoẻ: Từ 27 đến 35 tuổi, Sức khoẻ: Tốt
4. Thái độ làm việc: Năng động, sáng tạo, tư duy có hệ thống và kế hoạch.
5. Năng lực (Lãnh đạo và Quản trị):
-     Có tư duy logic, quản trị hệ thống, thích ứng nhanh với sự thay đổi.
6. Năng lực chuyên môn:
- Chuyên môn nghề nghiệp: Xây dựng kế hoạch, quản lý và triển khai các hoạt động Marketing. Tư duy phân tích dữ liệu, xây dựng giải pháp quản trị kế hoạch Marketing.
- Kiến thức và kỹ năng chung: Có kiến thức nền tảng về QTKD, Marketing. Khả năng lập kế hoạch, triển khai hoạt động Marketing.
- Kỹ năng tiếng anh: Toeic 550+ hoặc tương đương.

Thông tin liên hệ

 • THACO Group: Ban Nhân sự THACO
 • hr@thaco.com.vn
 • 0938830880

VỊ TRÍ TƯƠNG TỰ

Digital Marketing Executive

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

17/11/2023

Chuyên Viên Hoạt động Văn thể

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

09/11/2023

Chuyên viên Kế toán

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

24/11/2023

Phó phòng Đào tạo Mới

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

07/12/2023

Phó Phòng Dịch vụ Hành chính

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

01/12/2023

Trợ lý Kỹ thuật Kết cấu

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

20/11/2023

Trợ lý Kế toán Hợp nhất

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

30/10/2023

Phó Phòng Kế Toán Quản Trị Đầu Tư - Xây Dựng Cơ Bản

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

30/10/2023