TRỢ LÝ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG CƠ BẢN & TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Trợ lý Kế toán Quản trị Đầu tư - Xây dựng Cơ bản & Tài sản Cố định

  • Số lượng tuyển: 1
  • THACO GROUP
  • Hết hạn trong 17 ngày
  • Hồ Chí Minh

Các phúc lợi dành cho bạn

  • Bảo hiểm theo quy định
  • Tiền thưởng

Mô tả công việc

- Tham gia xây dựng quy định khung: Quản trị tài sản cố định, chi phí và chi đầu tư xây dựng;

- Tham mưu cho Trưởng phòng các vấn đề liên quan dự án chi đầu tư xây dựng;

- Tham gia quản trị các vấn đề liên quan đến Tài Chính – Kế Toán của dự án;

- Tham gia thẩm tra các hợp đồng chuyển nhượng trong hoạt động đầu tư quyền sử dụng đất tại THACO;

- Theo dõi và lập Báo cáo Chi đầu tư xây dựng định kỳ;

- Phối hợp Ban Pháp lý THACO báo cáo tình hình thực hiện dự án cho Ban Giám Đốc.

Tiêu chí, tiêu chuẩn yêu cầu

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính/ Kế toán;

- Kinh nghiệm trên 05 năm làm việc trong lĩnh vực Tài chính - Kế toán, có kinh nghiệm làm kế toán đầu tư xây dựng;

- Độ tuổi: Từ 28 đến 40 tuổi;

- Có thái độ làm việc tích cực, ứng xử chuẩn mực, trách nhiệm, tôn trọng và tuân thủ hệ thống quản trị công ty;

-  Có tư duy, tầm nhìn và đức độ, bản lĩnh, uy tín trong công việc; Tác phong làm việc chuyên nghiệp.

- Có khả năng quản trị hệ thống (Cấu trúc, chức năng, SĐCD, nhiệm vụ, hệ thống quy định, quy trình) và tham mưu, hoạch định và triển khai chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược và phương pháp quản trị của Công ty. 

- Sử dụng tiếng Anh chuyên ngành trong công việc. Thành thạo tin học văn phòng, ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng số hoá. Khả năng xây dựng và phát triển đội ngũ; thuyết trình và đàm phán.

- Am hiểu Luật, chuẩn mực, chính sách liên quan đến lĩnh vực TCKT và thuế.

- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Kế toán trưởng/ CPA/ CFO.

Thông tin liên hệ

  • THACO Group: Ban Nhân sự THACO
  • hr@thaco.com.vn
  • 0938830880

VỊ TRÍ TƯƠNG TỰ

Trợ lý Kế toán Hợp nhất Mới

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

22/09/2023

Trợ lý Nội dung truyền thông đối ngoại

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

25/08/2023

Trợ lý Phân tích Đầu tư

Hồ Chí Minh

Số lượng 2 người

14/08/2023

Trợ lý Kế hoạch Tài chính

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

07/08/2023

Trợ lý Pháp lý Doanh nghiệp

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

07/08/2023

Trợ lý Pháp lý Dự án Đầu tư Xây dựng

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

07/08/2023

Trợ lý Pháp lý Chính sách

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

07/08/2023

Chuyên viên Quản lý Phần mềm Nhân sự

Hồ Chí Minh

Số lượng 1 người

22/08/2023