Tuyển dụng các chức danh Lãnh đạo - Lĩnh vực Kinh doanh Xe Du lịch

- Tại : Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng - Số lượng ứng viên : 20

THACO là đối tác chiến lược SX-KD ô tô Du lịch tại Việt Nam của các thương hiệu ô tô quốc tế nổi tiếng từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu (bao gồm xe sang và xe siêu sang). Quản trị hoạt động kinh doanh ô tô du lịch theo nhóm thương hiệu cùng phân khúc, nhóm thương hiệu cùng sở hữu chủ được tổ chức chuyên biệt kinh doanh xe và DVPT. Đồng thời có các nghiệp vụ quản trị được tổ chức tại 2 văn phòng chính tại Hà Nội và TPHCM theo các cấp: VPĐH (tại TPHCM), 7 vùng và cụm showroom trực thuộc rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Trong thời gian đến, THACO cần tuyển dụng nhân sự các vị trí lãnh đạo điều hành Kinh doanh xe, DVPT theo cấu trúc gồm các chức danh sau:

KINH DOANH XE: 5 chức danh tuyển dụng

 1. Tổng Giám đốc điều hành nhóm thương hiệu tại VPĐH
 2. Giám đốc điều hành kinh doanh thương hiệu tại VPĐH
 3. Giám đốc điều hành kinh doanh thương hiệu tại Vùng
 4. Giám đốc điều hành cụm showroom
 5. Giám đốc kinh doanh thương hiệu tại showroom

 

 1. Trách nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành nhóm thương hiệu tại VPĐH:

Chịu trách nhiệm điều hành tổng thể và toàn diện hoạt động kinh doanh nhóm thương hiệu tại thị trường Việt Nam bao gồm:

 • Hoạch định chiến lược, kế hoạch Kinh doanh.
 • Tham gia giao dịch với đối tác nước ngoài.
 • Quy hoạch, phát triển & quản lý hoạt động hệ thống Đại lý.
 • Thiết lập và quản trị thực hiện các chính sách bán hàng & marketing.
 • Tổ chức bộ máy nhân sự và quản trị thực hiện công việc theo chức năng nhiệm vụ và trách nhiệm từng chức danh.
 • Điều hành các Phòng Nghiệp vụ tham gia quản trị hoạt động kinh doanh.
 • Điều hành các công việc liên quan đến bảo hành, bảo dưỡng, chăm sóc khách hàng.
 1. Trách nhiệm chức danh Giám đốc điều hành kinh doanh thương hiệu tại VPĐH:

Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động kinh doanh thương hiệu tại thị trường Việt Nam bao gồm:

 • Hoạch định chiến lược, kế hoạch Kinh doanh.
 • Tham gia giao dịch với đối tác nước ngoài.
 • Quy hoạch, phát triển & quản lý hoạt động hệ thống Đại lý.
 • Thiết lập và quản trị thực hiện các chính sách bán hàng & marketing.
 • Tham gia điều hành các Phòng Nghiệp vụ tham gia quản trị hoạt động kinh doanh.
 • Phối hợp với lãnh đạo DVPT điều hành các công việc liên quan đến bảo hành, bảo dưỡng, chăm sóc khách hàng.
 1. Trách nhiệm chức danh Giám đốc điều hành kinh doanh thương hiệu tại Vùng:
 • Quản lý hoạt động kinh doanh xe tại Vùng thị trường phụ trách.
 • Quản lý hoạt động đại lý theo tiêu chuẩn.
 • Quản trị nhân sự kinh doanh, giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh của các vùng, tham gia hỗ trợ các Giám đốc Kinh doanh Vùng hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh.
 • Đề xuất các chính sách bán hàng, marketing phù hợp với đặc thù thị trường.
 1. Trách nhiệm chức danh Giám đốc điều hành cụm showroom:

Chịu trách nhiệm Lãnh đạo & quản trị toàn diện các hoạt động cụm showroom bao gồm:

 • Hoạch định chiến lược, kế hoạch hoạt động kinh doanh.
 • Chịu trách nhiệm về doanh số, thị phần và hiệu quả hoạt động đơn vị.
 • Chỉ đạo và hỗ trợ điều hành các Giám đốc Kinh doanh xe và Giám đốc DVPT từng thương hiệu đáp ứng theo tiêu chuẩn yêu cầu từ Công ty Phân phối.
 • Quản trị các phòng nghiệp vụ thông qua các quy định, quy trình quản trị khung THACO.
 • Tổ chức bộ máy nhân sự đáp ứng yêu cầu chiến lược, kế hoạch kinh doanh.
 1. Trách nhiệm chức danh Giám đốc kinh doanh thương hiệu tại showroom:
 • Chịu trách nhiệm quản lý thị trường và chỉ tiêu doanh số, thị phần được giao.
 • Xây dựng chiến lược, kế hoạch hoạt động Kinh doanh xe phù hợp với diễn biến thị trường và mục tiêu thị phần. Triển khai các giải pháp, chương trình bán hàng và kiểm soát thực hiện.
 • Đánh giá khả năng cạnh tranh và triển khai các giải pháp, chương trình bán hàng, marketing cho từng dòng sản phẩm. Kiểm soát nhận diện thương hiệu, thông tin (nội dung, hình ảnh) website/Fanpage theo quy định.
 • Tham gia xây dựng cấu trúc, SĐTC, định biên nhân sự phù hợp với kế hoạch Kinh doanh xe từng thời điểm. Tổ chức hoạt động đào tạo sản phẩm, kỹ năng bán hàng, thương hiệu dòng xe.

 

DVPT: 4 chức danh tuyển dụng

 1. Giám đốc điều hành DVPT nhóm thương hiệu tại VPĐH
 2. Giám đốc điều hành DVPT thương hiệu tại VPĐH
 3. Giám đốc điều hành DVPT thương hiệu tại Vùng
 4. Giám đốc DVPT thương hiệu tại showroom

 

 1. Trách nhiệm chức danh Giám đốc điều hành DVPT nhóm thương hiệu tại VPĐH:
 • Hoạch định chiến lược, kế hoạch và quản trị toàn diện hoạt động kinh doanh dịch vụ, kinh doanh phụ tùng và hệ thống xưởng.
 • Biên soạn & ban hành quy trình, quy định, tiêu chuẩn hoạt động dịch vụ sau bán hàng; mua & bán phụ tùng, vật tư và hoạt động hệ thống xưởng.
 • Xây dựng chính sách và tổ chức các chương trình marketing, CSKH và các chương trình kinh doanh.
 • Tham gia xây dựng các chính sách nhân sự cho nhân sự dịch vụ phụ tùng.
 • Triển khai các chương trình đào tạo chuyên môn và đào tạo quản trị cho nhân sự Dịch vụ Phụ tùng.
 1. Trách nhiệm chức danh Giám đốc điều hành DVPT thương hiệu tại VPĐH:
 • Hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh dịch vụ phụ tùng theo thương hiệu.
 • Điều hành và quản trị hoạt động Kỹ thuật bảo hành, kinh doanh Marketing Dịch vụ, Chăm sóc khác hàng, kiểm soát chỉ số hài lòng khách hàng.
 • Biên soạn quy định, quy trình, tiêu chuẩn và tổ chức đào tạo, kiểm soát hoạt động dịch vụ theo thương hiệu.
 • Tổ chức bộ máy nhân sự và đào tạo chuyên môn nhân sự dịch vụ.
 1. Trách nhiệm chức danh Giám đốc điều hành DVPT thương hiệu tại Vùng:
 • Tham mưu cho Giám đốc điều hành DVPT thương hiệu xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh dịch vụ phụ tùng.
 • Quản trị hoạt động Kỹ thuật bảo hành, kinh doanh Marketing Dịch vụ, chăm sóc khách hàng, kiểm soát chỉ số hài lòng khách hàng tại Vùng phụ trách.
 • Tham gia biên soạn quy định, quy trình, tiêu chuẩn và tổ chức đào tạo, kiểm soát hoạt động dịch vụ phụ tùng.
 • Tư vấn, hỗ trợ tổ chức bộ máy và đào tạo chuyên môn cho nhân sự dịch vụ tại các xưởng.
 1. Trách nhiệm chức danh Giám đốc điều hành DVPT thương hiệu tại showroom:
 • Xây dựng chiến lược, kế hoạch hoạt động Kinh doanh DVPT. Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh kinh doanh DVPT, công tác quản lý hoạt động xưởng, năng suất, chất lượng sửa chữa và hiệu quả hoạt động xưởng.
 • Giải quyết các khiếu nại của khách hàng trong hoạt động DVPT.
 • Chịu trách nhiệm quy hoạch, phát triển và cải tạo xưởng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Điều hành hoạt động xưởng theo layout, quy trình vận hành dịch vụ.
 • Tham gia xây dựng cấu trúc, SĐTC, định biên nhân sự phù hợp với kế hoạch Kinh doanh DVPT từng thời điểm. Tổ chức huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ, tay nghề nhân sự DVPT.

 

TIÊU CHÍ – TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG CHUNG CÁC CHỨC DANH

 • Thái độ làm việc tích cực: Có ý thức đóng góp cống hiến, ý chí nghị lực, ý thức rèn luyện bản thân và tinh thần trách nhiệm cao.
 • Có tâm thế, đức độ, uy tín, trung thực, liêm chính, gương mẫu. Luôn rèn luyện phát triển năng lực chuyên môn, năng lực quản trị để trở thành nhà lãnh đạo toàn diện.
 • Năng lực hoạch định chiến lược – kế hoạch; Có khả năng thiết lập hệ thống quản trị và điều hành tổng thể các hoạt động kinh doanh, marketing.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đảm nhận vị trí tương đương tại các thương hiệu ô tô du lịch cao cấp.
 • Tiếng Anh: khả năng giao tiếp, đàm phán, biên soạn tài liệu chuyên ngành.
 • Khả năng ứng dụng Công nghệ thông tin theo xu thế mới phù hợp với vị trí ứng tuyển.
Vị trí tương tự
Tại : Hà Nội
Số lượng ứng viên : 5
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 5
Tại : Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, .....
Số lượng ứng viên : 50
Tại : Hà Nội
Số lượng ứng viên : 5