Trưởng phòng Truyền thông

- Tại : Tp Hồ Chí Minh - Số lượng ứng viên : 1

Mô tả công việc:

- Thực hiện các chương trình truyền thông của THACO.

- Biên tập, kiểm soát, phân tích các nội dung truyền thông (Bao gồm: Bài viết, hình ảnh, phim,…).

- Hỗ trợ nghiệp vụ truyền thông cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh (Tài liệu, chương trình đào tạo).

Tiêu chí - Tiêu chuẩn yêu cầu:

- Thái độ làm việc tích cực, trung thực, liêm chính, gương mẫu.

- Có tư duy và khả năng điều hành công việc tốt.

- Có kiến thức chuyên sâu về văn hóa xã hội, truyền thông, Marketing, quản trị kinh doanh.

- Có khả năng phân tích, đánh giá, quản trị hệ thống, nhạy bén với các xu hướng truyền thông.

- Có kinh nghiệm tổ chức truyền thông trên báo chí và các phương tiện mạng xã hội theo xu thế mới.

- Tiếng Anh giao tiếp lưu loát.

Vị trí tương tự
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, .....
Số lượng ứng viên : 5