Trưởng phòng Tiền lương (C&B Manager)

- Tại : Tp Hồ Chí Minh - Số lượng ứng viên : 1

Mô tả công việc:

- Xây dựng, tổ chức triển khai và kiểm soát việc thực hiện quy định, quy trình, chính sách tiền lương & chế độ phúc lợi của Thaco.
- Cập nhật quy định, chính sách pháp luật về tiền lương, BHXH, thuế TNCN và phổ biến thực hiện toàn Thaco.
- Cập nhật thông tin lương từ các báo cáo, khảo sát lương của thị trường hàng năm và đánh giá việc thực hiện chính sách lương Thaco.
- Tư vấn cho các khối về chính sách tiền lương và chế độ phúc lợi.
- Xây dựng và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch chi phí lương-phúc lợi toàn hệ thống.
- Đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ tiền lương cho chuyên viên tiền lương tại TCT và các khối.

Tiêu chuẩn tuyển dụng:

- Trình độ: tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành về Nhân sự, Luật, Kinh tế.
- Kiến thức: Có kiến thức chuyên sâu về các phương pháp, nguyên tắc xây dựng chính sách lương-phúc lợi; Nắm vững kiến thức về pháp Luật Lao động, Bảo hiểm xã hội, Y tế, Thất nghiệp, Thuế Thu nhập cá nhân. 
- Có hiểu biết và kinh nghiệm thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến người lao động.
- Khả năng: xây dựng quy định, quy trình, chính sách lương-phúc lợi theo đặc thù của từng ngành nghề.
- Có kỹ năng huấn luyện- đào tạo; Khả năng Tiếng Anh tương đương IELTS 5.5.
- Có kinh nghiệm xây dựng chính sách lương-phúc lợi; trên 5 năm đảm nhiệm công tác quản lý tiền lương ở các công ty có quy mô lớn trên 5.000 nhân sự.

Vị trí tương tự
Tại : Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ
Số lượng ứng viên : 4
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 2
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 2