Trưởng phòng Quản lý Trang thiết bị Văn phòng

- Tại : Tp Hồ Chí Minh - Số lượng ứng viên : 1

Mô tả công việc:

- Chịu trách nhiệm và tham mưu với Giám đốc HC THACO về công tác hành chính, bao gồm:

+ Xây dựng hệ thống quy định, quy trình, văn bản hướng dẫn và công cụ (phần mềm, hệ thống sổ sách, mẫu biểu…) phục vụ công tác quản lý tài sản, trang thiết bị, quản lý nhà công vụ;

+ Thực hiện quản lý, cung cấp trang thiết bị theo yêu cầu công việc và kế hoạch phát triển của công ty;

+ Xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy móc, trang thiết bị phù hợp hiện trạng sử dụng;

+ Hướng dẫn Đơn vị thực hiện, kiểm tra, đánh giá công tác duy tu, bảo dưỡng;

- Xây dựng các chương trình huấn luyện nghiệp vụ. Tham giá đánh giá, đề xuất Lương, khen thưởng/ kỷ luật, tuyển dụng hoặc điều chuyển nhân sự trực thuộc.

- Tổng hợp, báo cáo thực hiện công tác hành chính theo định kỳ hoặc yêu cầu của Ban HC.

Tiêu chí - Tiêu chuẩn yêu cầu:

- Có thái độ làm việc tích cực, trung thực, gương mẫu, cẩn thận, khéo léo trong công việc.

- Có kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ quản lý Trang thiết bị Văn phòng.

- Có khả năng Quản trị Hành chính, quản lý trang thiết bị văn phòng, theo dõi tăng giảm, điều chuyển tài sản, Công cụ - Dụng cụ tại các Đơn vị. Hướng dẫn sử dụng trang thiết bị văn phòng đúng mục đích.

- Tiếng Anh giao tiếp tốt; sử dụng vi tính văn phòng thành thạo; kỹ năng đàm phán, đánh giá Nhà cung cấp.

- Giới tính: Nam Độ tuổi: 30 - 40 tuổi.

Vị trí tương tự
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1