TRƯỞNG PHÒNG PHÁP LÝ KINH DOANH

- Tại : Khu phức hợp Chu Lai - Số lượng ứng viên : 1

I - Mô tả công việc

  • Tổ chức tư vấn, thẩm tra và giám sát pháp lý trong giao dịch kinh doanh của Công ty con, Công ty liên kết;
  • Tham mưu xây dựng và kiểm soát tuân thủ các Hợp đồng mẫu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
  • Hướng dẫn và kiểm soát quá trình giải quyết các khiếu nại, tranh chấp trong hoạt động sản xuất kinh doanh

II - Tiêu chuẩn tuyển dụng

1/ Yêu cầu chung:

  • Tốt nghiệp đại học Luật và có Thẻ hành nghề Luật sư
  • Làm việc trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp tối thiểu 08 năm, ưu tiện kinh nghiệm về thương mại quốc tế.
  • Tiếng Anh: giao tiếp thành thạo và đọc hiểu tiếng Anh pháp lý.
  • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

2/ Kiến thức và kỹ năng:

  • Am hiểu và áp dụng thành thạo hệ thống pháp luật Việt Nam và quốc tế;
  • Có khả năng phân tích, nhận định về sự thay đổi của hệ thống pháp luật;
  • Tư duy pháp lý nhạy bén và am hiểu môi trường kinh doanh;

3/ Địa điểm làm việc: KCN Cơ khí & Ô tô Chu Lai – Trường Hải (Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam)

Vị trí tương tự
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Khu phức hợp Chu Lai
Số lượng ứng viên : 2
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 2