TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

- Tại : Khu phức hợp Chu Lai - Số lượng ứng viên : 1

1. Mô tả công việc:

  • Lập kế hoạch Marketing: Xây dựng kế hoạch Marketing dựa trên định hướng của THACO và BLĐ KPH
  • Triển khai thực hiện các hoạt động marketing theo kế hoạch: Định hướng, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động Marketing của các vị trí nghiệp vụ nhằm đảm bảo các hoạt động Marketing đạt chất lượng và tiến độ.
  • Quản lý nhân viên, đánh giá hoạt động của bộ phận và chịu trách nhiệm về hoạt động Marketing tại KPH: Quản lý nhân sự bộ phận, tổ chức họp định kỳ để đánh giá hoạt động của phòng. Có trách nhiệm kiểm tra, giám sát trong tất cả hoạt động Marketing và là người chịu trách nhiệm trước BLĐ.

2. Tiêu chuẩn tuyển dụng:

2.1. Yêu cầu chung:

  • Tuổi từ 25 – 35, Giới tính: Nam
  • Trình độ: tốt nghiệp đại học trở lên các khối ngành ngành Quản trị kinh doanh, Marketing
  • Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm công tác Marketing, quảng cáo, sự kiện

2.2. Kiến thức và kỹ năng:

  • Có định hướng mục tiêu công việc rõ ràng, thái độ tích cực, trách nhiệm, trung thực. Có nguyện vọng làm việc lâu dài tại công ty.
  • Hiểu về sản phẩm ô tô và các hoạt động Marketing về khu công nghiệp.
  • Có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về hệ thống nhận diện thương hiệu
  • Thành thạo Tiếng Anh, vi tính văn phòng.
Vị trí tương tự
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 2
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 2
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 3
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 2