TRƯỞNG PHÒNG ĐẠI LÝ TÀU BIỂN

- Tại : Khu phức hợp Chu Lai - Số lượng ứng viên : 1

I. Mô tả công việc

 • Quản lý việc thực hiện các thủ tục để tàu ra vào cảng an toàn và tuân thủ các quy định của pháp luật.
 • Quản lý và cung cấp hồ sơ thuyền viên, các giấy tờ cần thiết trong thời gian tàu cập cảng, rời cảng Chu Lai.
 • Làm việc với chủ tàu, thuyền trưởng và các bộ phận liên quan về các dự toán cảng phí; các chi phí liên quan đến tàu cập cảng, neo đậu, xếp dỡ hàng hóa.
 • Hỗ trợ cung ứng các dịch vụ cho hoạt động của tàu trong quá trình neo đậu tại cảng.
 • Kiểm tra, xác nhận các hồ sơ, chứng từ quyết toán theo từng chuyến tàu cập cảng.

II. Tiêu chuẩn tuyển dụng

a/ Yêu cầu chung:

 • Tuổi: Từ 25 đến 40 tuổi
 • Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành về ngoại thương, hàng hải, QTKD.
 • 02 năm kinh nghiệm trở  lên trong công việc đại lý tàu hoặc kinh doanh lĩnh vực tàu biển.
 • Tiếng Anh giao tiếp thành thạo chuyên ngành hàng hải, có khả năng đọc, hiểu các từ ngữ chuyên ngành và viết email, soạn thảo hợp đồng đại lý bằng tiếng Anh.

b/ Kiến thức và kỹ năng:

 • Am hiểu các kiến thức trong lĩnh vực khai thác cảng, tàu biển.
 • Am hiểu các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ liên quan khi tàu cập/ rời cảng.
 • Xử lý hiệu quả các hồ sơ, chứng từ trong lĩnh vực khai báo hàng hải.
 • Tác nghiệp tốt với các cơ quan: hải quan, biên phòng, hoa tiêu, cảng vụ trong quá trình tàu cập/rời cảng.

Địa điểm làm việc: Tại Công ty Cảng Chu Lai - Quảng Nam

Vị trí tương tự
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 2
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 2
Tại : Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội
Số lượng ứng viên : 4
Tại : Khu phức hợp Chu Lai, Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1