Trưởng phòng/ chuyên viên Đào tạo

Ngày đăng : 15/05/2017 - Ngày hết hạn : 31/05/2017 - Tại : Khu phức hợp Chu Lai, Đà Nẵng, Quảng Nam - Số lượng ứng viên : 5

ô tả công việc

  • Tham mưu cho Ban nhân sự xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. 
  • Xây dựng các quy trình, quy định liên quan đến công tác đào tạo. 
  • Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch, chương trình đào tạo và triển khai thực hiện đánh giá sau đào tạo.
  • Tổ chức lựa chọn và đánh giá nhà cung cấp các chương trình đào tạo bên ngoài.
  • Quản trị thực hiện mục tiêu đào tạo và lộ trình phát triển của mỗi nhân sự.

    Tiêu chuẩn tuyển dụng

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Nhân sự, Quản lý lao động, Kinh tế hoặc các ngành có liên quan.
  • Có kinh nghiệm làm việc trong công tác huấn luyện đào tạo (5 năm đối với vị trí Trưởng phòng; 02 năm đối với chuyên viên)  tại các công ty lớn, liên quan đến lĩnh vực sản xuất.
  • Có kiến thức về luật lao động, am hiểu về nghiệp vụ và quy trình đào tạo.
  • Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, sắp xếp công việc.
  • Sử dụng tốt tiếng Anh và công nghệ thông tin trong công việc.
Vị trí tương tự
Ngày đăng : 15/05/2017
Ngày hết hạn: 31/05/2017
Tại : Khu phức hợp Chu Lai, Quảng Nam
Số lượng ứng viên : 3
Ngày đăng : 14/04/2017
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1
Ngày đăng : 24/03/2017
Ngày hết hạn: 31/05/2017
Tại : Khu phức hợp Chu Lai, Quảng Nam
Số lượng ứng viên : 5
Ngày đăng : 18/02/2017
Ngày hết hạn: 31/05/2017
Tại : Khu phức hợp Chu Lai, Quảng Nam
Số lượng ứng viên : 5