Trưởng phòng Chiến lược Nhân sự

- Tại : Tp Hồ Chí Minh - Số lượng ứng viên : 1

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Xây dựng, triển khai chiến lược, chính sách phát triển nguồn nhân lực Thaco và các Khối.
- Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí nhân sự chung của Thaco và hướng dẫn xây dựng bộ tiêu chí của các Khối theo một phương pháp nhất quán để làm định hướng phát triển nhân sự.
- Hoạch định, định hướng chính sách, các quy trình, quy định nghiệp vụ cho các nghiệp vụ nhân sự: Tuyển dụng, Tiền lương & QLLĐ, ĐGNS & Đào tạo.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Trình độ: Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, được đào tạo chuyên sâu về quản trị nhân sự. Ưu tiên ứng viên được đào tạo ở nước ngoài.
- Có kiến thức quản trị kinh doanh, hiểu hoạt động tổng thể của doanh nghiệp và phương pháp xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực. Có tư duy và tầm nhìn chiến lược.
- Am hiểu thị trường lao động trong và ngoài nước, chính sách nhân sự, nhất là đặc biệt liên quan tới các ngành nghề kinh doanh của công ty. 
- Khả năng tham mưu, hoạch định và triển khai chiến lược nhân sự - đào tạo phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty. 
- Khả năng quản lý, lãnh đạo, dẫn dắt đội ngũ, tạo động lực cho nhân viên. 
- Khả năng đàm phán, thuyết phục đặc biệt với cấp lãnh đạo; Khả năng Tiếng Anh tương đương IELTS 5.5.
- Kinh nghiệm: Kinh nghiệm trên 10 năm quản lý công tác nhân sự tại các doanh nghiệp có quy mô lớn hoặc tập đoàn đa ngành.

Vị trí tương tự
Tại : Long An
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 2
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 5