TRƯỞNG PHÒNG CHIẾN LƯỢC - KẾ HOẠCH KHỐI LOGISTICS

- Tại : Khu phức hợp Chu Lai - Số lượng ứng viên : 1

1. Mô tả công việc:

 • Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ logistics.
 • Tham gia đề xuất các chính sách có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics (Vận tải đường bộ, Vận tải biển, Cảng biển).
 • Tham mưu xây dựng, triển khai, kiểm soát kế hoạch đơn vị.
 • Hỗ trợ các bộ phận lập và triển khai kiểm soát kế hoạch kinh doanh.
 • Kiểm soát kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hoạt động tháng/ quý/ năm đến các bộ phận.
 • Tham gia xây dựng các quy trình, quy định, lưu đồ tác nghiệp giữa các bộ phận trong công ty.
 • Phối hợp với bộ phận liên quan xây dựng, đề xuất các giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện công việc hằng ngày.
 • Lập và biên soạn các báo cáo hoạt động kinh doanh theo yêu cầu từ Lãnh đạo Công ty.

2. Tiêu chuẩn tuyển dụng:

2.1. Yêu cầu chung:

 • Gới tính: Nam;           Tuổi: Từ 30 – 40 tuổi.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Quản trị logistics, Quản lý công nghiệp, Kinh tế vận tải hoặc các ngành khác có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh dịch vụ logistics.
 • Có kinh nghiệm làm công tác Chiến lược – Kế hoạch và đã làm việc ở vị trí tương đương ít nhất 3 năm.
 • Tiếng Anh giao tiếp thành thạo, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành.
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

2.2. Kiến thức và kỹ năng:  

 • Nắm vững phương pháp hoạch định và kiểm soát kế hoạch.
 • Có khả năng soạn thảo các văn bản, quy trình triển khai và kiểm soát kế hoạch.
 • Có khả năng hướng dẫn, đào tạo về lập và kiểm soát kế hoạch.
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng tổ chức làm việc nhóm, khả năng làm việc độc lập.
 • Khả năng tư duy tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình và chịu khó.

3. Địa điểm làm việc: Tại Khu phức hợp Chu Lai - Quảng Nam.

4. Mức lương: 50 triệu VNĐ/ tháng.

Vị trí tương tự
Tại : Kon Tum
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Phú Yên
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội
Số lượng ứng viên : 2