Trưởng Bộ phận Kế hoạch (Phân tích - Tổng hợp)

- Tại : Tp Hồ Chí Minh - Số lượng ứng viên : 1

* Mô tả công việc:

   Quản trị kế hoạch:

 • Tham gia xây dựng chiến lược hoạt động khối Bán lẻ ô tô. Tổ chức và triển khai thực hiện chiến lược và kế hoạch Khối.
 • Tham gia nghiên cứu các dự án phát triển ngành kinh doanh mới (theo yêu cầu phát triển của khối).
 • Xây dựng và theo dõi kế hoạch hoạt động của Khối, Công ty thành viên theo từng giai đoạn phát triển và định hướng hoạt động của công ty.
 • Đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho các nhân sự kế hoạch tại các chi nhánh tỉnh thành.

   Quản lý thông tin - Quản trị hệ thống:

 • Xây dựng và ban hành các quy trình, quy định, văn bản quản trị từ khối đến các đơn vị trực thuộc. 
 • Tổ chức biên soạn tài liệu: Bộ cẩm nang quản trị hoạt động Cty/CN tỉnh thành, khối Bán lẻ ô tô…
 • Hình thành hệ thống thông tin chung của khối, xây dựng cơ chế cập nhật, lưu trữ và chia sẻ cơ sở dữ liệu hoạt động chung của các Cty/CN và Khối bán lẻ.

    Khác:

 • Theo dõi và kiểm soát tiến độ thực hiện các công việc trọng tâm, các dự án thuộc khối Bán lẻ ô tô.
 • Xây dựng chương trình làm việc, tổ chức hoạt động, hội họp chung cho Khối và các Cty/CN trực thuộc. 
 • Thực hiện các công việc phát sinh theo chỉ đạo của BLĐ Khối.

* Tiêu chuẩn tuyển dụng:

 •  Nam, tuổi từ 25 -> 40 tuổi.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin.
 • Có tối thiểu 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tương đương hoặc vị trí TP/TBP Kế hoạch/ dự án.
 • Khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá hoạt động quản trị tổng thể và thực tiễn.
 • Kỹ năng giao tiếp, tác nghiệp và tổ chức công việc. Khả năng đọc hiểu, giao tiếp tốt tiếng Anh.
 • Kỹ năng thuyết trình, đào tạo; Sử dụng tốt phần mềm MS Office.
 • Chịu được áp lực công việc..

* Cách thức nộp hồ sơ dự tuyển: Ứng viên download và gửi "Đơn ứng tuyển theo mẫu của THACO" về địa chỉ email: nguyencanhdu@thaco.com.vn 

(Lưu ý: tiêu đề email ghi theo cú pháp (viết không dấu): [Nơi làm việc] - [Chức danh ứng tuyển] - [Họ tên ứng viên].  Ví dụ: HCM - TBPKH - Nguyen Van A)

Vị trí tương tự
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Khu phức hợp Chu Lai
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 10
Tại : Khu phức hợp Chu Lai
Số lượng ứng viên : 5