Trưởng bộ phận chiến lược

- Tại : Tp Hồ Chí Minh, Khu phức hợp Chu Lai, Quảng Nam - Số lượng ứng viên : 1

Mô tả công việc:

 • Tham gia xây dựng, hoàn thiện và theo dõi triển khai chiến lược của Khu phức hợp.
 • Hỗ trợ các đơn vị xây dựng và triển khai chiến lược cấp đơn vị.
 • Xây dựng hệ thống thông tin kinh tế vĩ mô xuyên suốt từ Khu phức hợp đến các đơn vị phục vụ các chiến lược phát triển sản xuất, nội địa hóa của các đơn vị.
 • Nghiên cứu và đề xuất góp ý các chính sách của các cơ quan quản lý Nhà nước.

Tiêu chuẩn tuyển dụng:

 • Nghiên cứu và đề xuất góp ý các chính sách của các cơ quan quản lý Nhà nước.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực có liên quan.
 • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí Trưởng/ Phó phòng Kế hoạch ở các công ty (ưu tiên khu vực ASEAN) trong ngành ô tô hoặc các tập đoàn, công ty quy mô trên 1.000 nhân viên.
 • Giao tiếp tốt và đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh.
 • Tận tâm, chịu được áp lực cao, tự tin, trung thực, thẳng thắn, uy tín.
 • Xây dựng được hệ thống quản trị và tham mưu xây dựng mô hình quản trị.
 • Khả năng truyền đạt kiến thức và tạo động lực làm việc cho tập thể, quản lý nhân sự hiệu quả. Khả năng nhận định và định hướng phát triển nhân sự.
 • Am hiểu sâu KTVM và ngành ô tô. Nắm rõ xu hướng và mức độ biến động nền kinh tế, tác động đến các hoạt động SXKD của công ty.
 • Nắm bắt thị trường ô tô Việt Nam, đánh giá được diễn biến theo từng thời kỳ.
 • Tư duy chiến lược, tầm nhìn sâu rộng. Nắm vững định hướng, chiến lược phát triển của TCT.
 • Khả năng tham mưu và đảm trách các dự án, nhiệm vụ mang tầm chiến lược.
 • Khả năng đánh giá các dữ liệu, phân tích tác động đến hoạt động SXKD của công ty.
Vị trí tương tự
Tại : Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 10
Tại : Lạng Sơn
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Tp Hồ Chí Minh, Khu phức hợp Chu Lai, Đà Nẵng, Quảng Nam, .....
Số lượng ứng viên : 10
Tại : Hà Nội, Bắc Ninh
Số lượng ứng viên : 1