TRỢ LÝ PHÁP LÝ KINH DOANH

- Tại : Khu phức hợp Chu Lai - Số lượng ứng viên : 2

I - Mô tả công việc

  • Tư vấn chuyên sâu, thực hiện thẩm tra, quản lý công việc pháp lý phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
  • Đề xuất và tham gia xây dựng, kiểm soát tuân thủ các Hợp đồng mẫu.
  • Hướng dẫn và tham gia quá trình giải quyết các khiếu nại, tranh chấp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

II - Tiêu chuẩn yêu cầu

1/ Yêu cầu chung:

  • Tốt nghiệp đại học Luật, ưu tiên có Thẻ hành nghề Luật sư
  • Làm việc trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp tối thiểu 05 năm, ưu tiện kinh nghiệm về thương mại quốc tế.
  • Tiếng Anh: giao tiếp thành thạo và đọc hiểu tiếng Anh pháp lý.
  • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

2/ Kiến thức và kỹ năng:

  • Am hiểu và áp dụng thành thạo hệ thống pháp luật Việt Nam và quốc tế;
  • Tư duy pháp lý nhạy bén và am hiểu môi trường kinh doanh;

3/ Địa điểm làm việc: KCN Cơ khí & Ô tô Chu Lai – Trường Hải (Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam)

Vị trí tương tự
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Khu phức hợp Chu Lai
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 2