Trợ lý Kế hoạch

- Tại : Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh - Số lượng ứng viên : 10

Mô tả công việc:

Công tác kế hoạch:

 • Đầu mối triển khai lập kế hoạch hoạt động công ty/ Chi nhánh.
 • Tham gia hoạch định và kiểm soát tiến độ thực hiện kế hoạch hoạt động của đơn vị.
 • Cập nhật, lưu trữ hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác sản xuất - kinh doanh tại đơn vị.
 • Tổng hợp, phân tích, cung cấp dữ liệu đăng ký mới phục vụ quản trị tại đơn vị.
 • Đầu mối tổng hợp các thông tin về thị trường, chính sách tại địa phương. Phân tích, đánh giá tác động của các chính sách đến hoạt động của đơn vị.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ cấp lãnh đạo.

Công tác Trợ :

 • Lập các biểu mẫu, ghi nhận các báo cáo cho các phiên họp.
 • Tổng hợp các báo cáo; soạn thảo, lưu trữ các biên bản họp tại đơn vị.
 • Triển khai các chỉ đạo, chính sách, văn bản quản trị từ Tổng công ty, Khối Bán lẻ ô tô, Giám đốc công ty/ chi nhánh/ nhà máy theo yêu cầu.

Tiêu chuẩn tuyển dụng:

 • Tốt nghiệp Đại học, các chuyên ngành về kinh tế, ngoại thương, Quản trị kinh doanh hoặc liên quan (lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của THACO).
 • Có kinh nghiệm làm việc trên 2 năm trong lĩnh vực kế hoạch/ dự án; Ưu tiên có kiến thức và kinh nghiệm về ngành ô tô.
 • Tiếng Anh: Giao tiếp tốt và đọc hiểu thông thạo các tài liệu tiếng Anh .
 • Khả năng phân tích, tổng quan nhận định cơ bản các vấn đề, số liệu và thông tin.
 • Thái độ: tích cực, cầu tiến, chủ động làm việc vì mục tiêu chung.
 
Vị trí tương tự
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Lạng Sơn
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Tp Hồ Chí Minh, Khu phức hợp Chu Lai, Đà Nẵng, Quảng Nam, .....
Số lượng ứng viên : 10