Trợ lý Kế hoạch

- Tại : Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội - Số lượng ứng viên : 3

► Mô tả công việc:

Công tác kế hoạch:

• Đầu mối triển khai lập kế hoạch hoạt động công ty/ nhà máy/ Chi nhánh.

• Tham gia hoạch định và kiểm soát tiến độ thực hiện kế hoạch hoạt động của đơn vị.

• Cập nhật, lưu trữ hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác sản xuất - kinh doanh tại đơn vị.

• Tổng hợp, phân tích, cung cấp dữ liệu đăng ký mới phục vụ quản trị tại đơn vị.

• Đầu mối tổng hợp các thông tin về thị trường, chính sách tại địa phương. Phân tích, đánh giá tác động của các chính sách đến hoạt động của đơn vị.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ cấp lãnh đạo.

Trợ :

• Lập các biểu mẫu, ghi nhận các báo cáo cho các phiên họp.

• Tổng hợp các báo cáo; soạn thảo, lưu trữ các biên bản họp tại đơn vị.

• Triển khai các chỉ đạo, chính sách, văn bản quản trị từ Tổng công ty, Khối Bán lẻ ô tô, Giám đốc công ty/ chi nhánh/ nhà máy theo yêu cầu.

► Tiêu chuẩn tuyển dụng:

• Nam, Tốt nghiệp Đại học, các chuyên ngành về kinh tế, ngoại thương, Quản trị kinh doanh hoặc liên quan 

• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế hoạch/ dự án; Có kiến thức và kinh nghiệm về ngành ô tô.

• Tiếng Anh: Giao tiếp tốt và đọc hiểu thông thạo các tài liệu tiếng Anh .

• Khả năng phân tích, tổng quan nhận định cơ bản các vấn đề, số liệu và thông tin.

• Thái độ: tích cực, cầu tiến, chủ động làm việc vì mục tiêu chung.

►  Nộp hồ sơ dự tuyển:  Ứng viên download và gửi "Đơn ứng tuyển theo mẫu của THACO" về địa chỉ email: tuyendungkvnb@thaco.com.vn

(Lưu ý: tiêu đề email ghi theo cú pháp (viết không dấu): [Nơi làm việc] - [Chức danh ứng tuyển] - [Họ tên ứng viên].  Ví dụ: HCM - TL ke hoach - Tran Van A)

Vị trí tương tự
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 3
Tại : Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
Số lượng ứng viên : 5
Tại : Khu phức hợp Chu Lai
Số lượng ứng viên : 2
Tại : Khu phức hợp Chu Lai
Số lượng ứng viên : 1