Trợ lý Hệ thống thông tin

- Tại : Tp Hồ Chí Minh - Số lượng ứng viên : 1

Mô tả công việc:

 • Xây dựng hệ thống thông tin xuyên suốt toàn hệ thống (theo chuỗi) nhằm kiểm soát/ đánh giá & phục vụ công tác quản trị của Ban lãnh đạo và chia sẻ cho các đơn vị liên quan.
 • Tham mưu cấu trúc, sơ đồ tổ chức, lưu đồ - quy trình tác nghiệp, hệ thống đánh giá, kiểm soát...
 • Tổng hợp Báo cáo/Kế hoạch hoạt động định kỳ hoặc theo yêu cầu.
 • Hỗ trợ, xây dựng và quản trị hệ thống cho các đơn vị trực thuộc.
 • Quản lý hệ thống lưu trữ các thông tin, dữ liệu.
 • Tham mưu xây dựng hệ thống thông tin xuyên suốt toàn hệ thống.
 • Nghiên cứu, đề xuất ứng dụng các phần mềm quản lý hệ thống thông tin.
 • Hoàn thiện hồ sơ thanh toán và đôn đốc thu hồi công nợ đến hạn, quá hạn.  

Tiêu chuẩn tuyển dụng:

 • Tốt nghiệp đại học, các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Tin học quản lý, Hệ thống thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan.
 • Ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế hoạch, Công nghệ thông tin hoặc lĩnh vực liên quan.
 • Có khả năng phân tích, tư duy logic.
 • Có kỹ năng làm việc nhóm và nghiên cứu độc lập.
 • Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, khả năng đọc, hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

►  Nộp hồ sơ dự tuyển:  Ứng viên download và gửi "Đơn ứng tuyển theo mẫu của THACO" về địa chỉ email: nguyencanhdu@thaco.com.vn  hoặc  tranphuongkhue@thaco.com.vn

(Lưu ý: tiêu đề email ghi theo cú pháp (viết không dấu): [Nơi làm việc] - [Chức danh ứng tuyển] - [Họ tên ứng viên].  Ví dụ: HCM - TL HTTT - Nguyen Van A)

Vị trí tương tự
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Khu phức hợp Chu Lai
Số lượng ứng viên : 1
Tại : Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 10