Trợ lý/ Chuyên viên Kế hoạch

- Tại : Tp Hồ Chí Minh - Số lượng ứng viên : 5

Mô tả công việc:

 • Quản lý kế hoạch: Tham gia xây dựng và kiểm soát tiến độ thực hiện kế hoạch hoạt động của đơn vị. Theo dõi, tổng hợp các hoạt động của các bộ phận tại đơn vị.
 • Quản trị thông tin:
  • Cập nhật, lưu trữ hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kinh doanh tại đơn vị.
  • Tổng hợp, phân tích, cung cấp thông tin dữ liệu đăng ký mới phục vụ hoạt động quản trị tại đơn vị.
  • Đầu mối tổng hợp các thông tin về thị trường, chính sách tại địa phương. Phân tích, đánh giá các tác động của chính sách đến hoạt động của đơn vị nói chung.
 • Dự án đầu tư: Theo dõi tiến độ phát triển dự án, các đầu tư của đơn vị. Hỗ trợ tìm và tổng hợp thông tin đất dự án phát triển HTSR tại thị trường quản lý (nếu có).
 • Trợ lý: Xây dựng biểu mẫu báo cáo cho các phiên họp. Hỗ trợ tổng hợp báo cáo của GĐ đơn vị. Tổng hợp và lưu trữ các biên bản họp bộ phận, đơn vị. Triển khai các chỉ đạo, chính sách, văn bản quản trị từ Tổng công ty, Khối Bán lẻ ô tô, Giám đốc chi nhánh theo yêu cầu. Bảo mật các thông tin, hồ sơ, chứng từ thuộc phạm vi quản lý

Tiêu chuẩn tuyển dụng:

 • Tốt nghiệp đại học với các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh,....
 • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tương đương.
 • Kỹ năng giao tiếp, tác nghiệp và tổ chức công việc. Khả năng đọc hiểu, giao tiếp tiếng Anh.
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp, quản lý thông tin/dữ liệu.
 • Kỹ năng soạn thảo các văn bản; Sử dụng tốt phần mềm MS Office.
 • Khả năng chịu áp lực công việc.

►  Nộp hồ sơ dự tuyển:  Ứng viên download và gửi "Đơn ứng tuyển theo mẫu của THACO" về địa chỉ email: tuyendungkvnb@thaco.com.vn

(Lưu ý: tiêu đề email ghi theo cú pháp (viết không dấu): [Nơi làm việc] - [Chức danh ứng tuyển] - [Họ tên ứng viên].  Ví dụ: HCM - TL/CV Ke hoach - Tran Van A)

Vị trí tương tự
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 2
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 2
Tại : Tp Hồ Chí Minh
Số lượng ứng viên : 3
Tại : Tp Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Cần Thơ, .....
Số lượng ứng viên : 45